Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki przyrodnicze i ścisłe

Preparatyka kosmetyków- podstawy

Prowadzący: dr Agata Wawrzyńczak, prof. Izabela Nowak


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 205,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.09.2017
Zamknięcie zapisów: 25.09.2017
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 10.10.2017 17:30 - 19:45
2. wtorek 17.10.2017 17:30 - 19:45
3. wtorek 24.10.2017 17:30 - 19:45
4. wtorek 7.11.2017 17:30 - 19:45
5. wtorek 14.11.2017 17:30 - 19:45

Wydział Chemii
ul. Umultowska 89b; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Przedstawienie idei tworzenia kosmetyków, a w szczególności:

  • przekazanie wiedzy z zakresu preparatyki chemicznej i kosmetycznej, składu chemicznego i właściwości fizykochemicznych różnych typów preparatów kosmetycznych
  • rozwinięcie umiejętności oceny właściwości fizykochemicznych i organoleptycznych wybranych grup preparatów kosmetycznych (np. do pielęgnacji ciała, wyrobów kosmetyki kolorowej).

Tematyka kursu

Praca nad przygotowaniem preparatów kosmetycznych w laboratoriach naukowych polega zarówno na opracowaniu receptur preparatów kosmetycznych i pielęgnacyjnych stosowanych w życiu codziennym, jak i na wykonaniu wszechstronnej analizy właściwości fizyko-chemicznych preparatów tak aby móc opracować ich szczegółową charakterystykę. Preparatyka wybranych grup preparatów kosmetycznych zostanie wykonana w ramach niniejszych warsztatów.

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu uczestnik posiada wiedzę w następujących obszarach tematycznych :

  • najważniejsze grupy preparatów kosmetycznych: kosmetyki płynne (perfumy, toniki), białe (emulsje, mleczka), kolorowe (pomadki, cienie do powiek, pudry) – skład ilościowy i jakościowy oraz metody otrzymywania.
  • właściwości organoleptyczne i fizykochemiczne preparatów kosmetycznych wykorzystywane w ocenie finalnego produktu kosmetycznego (np. ocena barwy, zapachu, pH, temperatury topnienia).

 

Uczestnik kursu:

  • umie otrzymywać podstawowe typy preparatów kosmetycznych;
  • dobiera odpowiednie surowce, środki i substancje bazowe do otrzymania właściwego kosmetyku;
  • korzysta z technik laboratoryjnych (np. przygotowanie roztworów, ważenie, mieszanie, ogrzewanie, homogenizacja) niezbędnych w produkcji wyrobów kosmetycznych.

 

Metody pracy

warsztaty


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

egzamin pisemny

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Przy każdym kursie znajdziesz informację o aktualnej liczbie kandydatów zapisanych na kurs. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów