Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy stacjonarne

Preparatyka kosmetyków - podstawy

Prowadzący: prof. dr hab. Izabela Nowak, dr Agata Wawrzyńczak


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 450,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 23.02.2024
Zamknięcie zapisów: 18.03.2024
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 9.04.2024 17:30 - 19:45
2. wtorek 16.04.2024 17:30 - 19:45
3. wtorek 23.04.2024 17:30 - 19:45
4. wtorek 30.04.2024 17:30 - 19:45
5. wtorek 7.05.2024 17:30 - 19:45

Wydział Chemii
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie stacjonarnej.

 

Cele kursu

Przedstawienie idei tworzenia kosmetyków, a w szczególności:

  • przekazanie wiedzy z zakresu preparatyki chemicznej i kosmetycznej, składu chemicznego i właściwości fizykochemicznych różnych typów preparatów kosmetycznych
  • rozwinięcie umiejętności oceny właściwości fizykochemicznych i organoleptycznych wybranych grup preparatów kosmetycznych (np. do pielęgnacji ciała, włosów, wyrobów kosmetyki kolorowej). 

Tematyka kursu

Praca nad przygotowaniem preparatów kosmetycznych w laboratoriach naukowych polega zarówno na opracowaniu receptur preparatów kosmetycznych i pielęgnacyjnych stosowanych w życiu codziennym, jak i na wykonaniu wszechstronnej analizy właściwości fizyko-chemicznych preparatów tak, aby móc opracować ich szczegółową charakterystykę. Preparatyka wybranych grup preparatów kosmetycznych zostanie wykonana w ramach niniejszych warsztatów.

Efekty uczenia się

Po zakończeniu kursu uczestnik posiada wiedzę w następujących obszarach tematycznych :

  • najważniejsze grupy preparatów kosmetycznych: kosmetyki płynne (perfumy, toniki), białe (emulsje, mleczka), kolorowe (pomadki, cienie do powiek, pudry) – skład ilościowy i jakościowy oraz metody otrzymywania.
  • właściwości organoleptyczne i fizykochemiczne preparatów kosmetycznych wykorzystywane w ocenie finalnego produktu kosmetycznego (np. ocena barwy, zapachu, pH, temperatury topnienia).

Uczestnik kursu:

  • umie otrzymywać podstawowe typy preparatów kosmetycznych;
  • dobiera odpowiednie surowce, środki i substancje bazowe do otrzymania właściwego kosmetyku;
  • korzysta z technik laboratoryjnych (np. przygotowanie roztworów, ważenie, mieszanie, ogrzewanie, homogenizacja) niezbędnych w produkcji wyrobów kosmetycznych.

 

Metody pracy

laboratoria z przygotowaniem do pracy w formie wykładowej


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.