Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki przyrodnicze i ścisłe

Preparatyka kosmetyków - podstawy

Prowadzący: prof. Izabela Nowak


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 180,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.12.2016
Zamknięcie zapisów: 31.12.2016
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 25

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 31.01.2017 18:15 - 20:00
2. wtorek 7.02.2017 18:15 - 20:00
3. wtorek 14.02.2017 18:15 - 20:00
4. wtorek 21.02.2017 18:15 - 19:45
5. wtorek 28.02.2017 18:15 - 19:45
6. wtorek 7.03.2017 18:15 - 19:45
7. wtorek 14.03.2017 18:15 - 19:45

Wydział Chemii
ul. Umultowska 89b; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

  • Przedstawienie idei tworzenia kosmetyków, a w szczególności:
  • przekazanie wiedzy z zakresu preparatyki chemicznej i kosmetycznej, składu chemicznego i właściwości fizykochemicznych różnych typów preparatów kosmetycznych
  • rozwinięcie umiejętności oceny właściwości fizykochemicznych i organoleptycznych wybranych grup preparatów kosmetycznych (np. do pielęgnacji ciała, włosów, wyrobów kosmetyki kolorowej).

 

Tematyka kursu

Praca nad przygotowaniem preparatów kosmetycznych w laboratoriach naukowych polega zarówno na opracowaniu receptur preparatów kosmetycznych i pielęgnacyjnych stosowanych w życiu codziennym, jak i na wykonaniu wszechstronnej analizy właściwości fizyko-chemicznych preparatów tak aby móc opracować ich szczegółową charakterystykę. Preparatyka wybranych grup preparatów kosmetycznych zostanie wykonana w ramach niniejszych warsztatów.

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu słuchacz:

  • umie otrzymywać podstawowe typy preparatów kosmetycznych;
  • wymienia i charakteryzuje pod względem fizykochemicznym surowce stosowane w produkcji preparatów kosmetycznych;
  • dobiera odpowiednie surowce, środki i substancje bazowe do otrzymania właściwego kosmetyku;
  • korzysta z technik laboratoryjnych niezbędnych w produkcji wyrobów kosmetycznych

Metody pracy

Warsztaty


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.