Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe

Prezentacje multimedialne w języku angielskim z humorem jako środkiem perswazji

Prowadzący: mgr Danuta Furszpaniak


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 370,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski/ angielski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 30.11.2018
Zamknięcie zapisów: 23.12.2018
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 14.01.2019 17:15 - 19:30
2. poniedziałek 21.01.2019 17:15 - 19:30
3. poniedziałek 28.01.2019 17:15 - 19:30
4. poniedziałek 4.02.2019 17:15 - 19:30
5. poniedziałek 11.02.2019 17:15 - 19:30
6. poniedziałek 18.02.2019 17:15 - 19:30
7. poniedziałek 25.02.2019 17:15 - 19:30
8. poniedziałek 4.03.2019 17:15 - 19:30
9. poniedziałek 11.03.2019 17:15 - 19:30
10. sobota 16.03.2019 9:30 - 11:45

Wydział Anglistyki
ul. Grunwaldzka 6; 60-780 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Poznanie sposobu tworzenia oraz wygłoszenia prezentacji multimedialnej w języku angielskim.

Tematyka kursu

Poznanie podstawowych zasad kreatywności, istoty humoru opartego na niespójności semantycznej oraz jego stosowania w prezentacjach multimedialnych jako środka retorycznego.

Efekty kształcenia

Wiedza:

Słuchacz:

 1. zna podstawowe zwroty używane przez prezentera w języku angielskim;
 2. posiada wiedzę umożliwiającą wykonanie slajdu prezentacji o charakterze akademickim i komercyjnym;
 3. posiada wiedzę dotyczącą klasycznej prezentacji multimedialnej: jej przygotowania, wygłoszenia i prowadzenia dyskusji;
 4. posiada wiedzę dotyczącą reguł kreatywności;
 5. posiada wiedzę dotyczącą humoru lingwistycznego, zasad jego stosowania jako środka retorycznego w prezentacji multimedialnej;
 6. zna podstawowe zasady mowy ciała;

Umiejętności:

Słuchacz:

 1. potrafi utworzyć i wygłosić (posługując się stosownymi zwrotami)  prezentację multimedialną w języku angielskim;
 2. potrafi posługiwać się mową ciała;
 3. zna strukturę treści humorystycznej i potrafi tworzyć humor lingwistyczny;
 4. potrafi tworzyć i stosować w prezentacji multimedialnej humor werbalny i wizualny jako środek retoryczny umożliwiający osiągnięcie celu prezentowania;
 5. zna wzorce kreatywności i potrafi je stosować;
 6. potrafi prowadzić dyskusję i uczestniczyć w niej; radzić sobie w sytuacjach kryzysowych dla prezentera.

Metody pracy

wykład w formie prezentacji multimedialnej; praca studenta z podręcznikiem, DVD, filmami z Internetu; dyskusja; ćwiczenia  w obszarze kreatywności z wykorzystaniem analogii, ćwiczenia – zadania związane z prezentowaniem w formie ustnej, pisemnej oraz z wykorzystaniem multimediów.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Przygotowanie i wygłoszenie pięciominutowej prezentacji multimedialnej w języku angielskim.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów