Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Prezentacje multimedialne w praktyce

Prowadzący: dr Marcin Telicki


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 370,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 30.11.2018
Zamknięcie zapisów: 23.12.2018
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 6.02.2019 17:00 - 18:30
2. środa 13.02.2019 17:00 - 18:30
3. środa 20.02.2019 17:00 - 18:30
4. środa 27.02.2019 17:00 - 18:30
5. środa 6.03.2019 17:00 - 18:30
6. środa 13.03.2019 17:00 - 18:30
7. środa 20.03.2019 17:00 - 18:30
8. środa 27.03.2019 17:00 - 18:30
9. środa 3.04.2019 17:00 - 18:30
10. środa 10.04.2019 17:00 - 18:30
11. środa 17.04.2019 17:00 - 18:30
12. środa 24.04.2019 17:00 - 18:30
13. środa 8.05.2019 17:00 - 18:30
14. środa 15.05.2019 17:00 - 18:30
15. środa 22.05.2019 17:00 - 18:30

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
ul. Fredry 10; 61-701 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem kursu jest zwiększenie umiejętności pracy z najbardziej znanym programem do prezentacji PowerPoint oraz zapoznanie się z możliwościami innych aplikacji komputerowych (Prezi, Powtoon, Emaze). Podczas zajęć przedstawione zostaną także praktyczne informacje na temat prowadzenia wykładu, prelekcji, sprawozdania przy użyciu prezentacji multimedialnej.

Tematyka kursu

PowerPoint – zalety i wady korzystania z najbardziej znanego i rozpowszechnionego narzędzia

Inne programy – informacje i ćwiczenia praktyczne

Źródła zdjęć i grafik – wyszukiwanie, dobór i użycie w prezentacji

Różnice w sposobie wykorzystania programów, ich funkcjonalność, sposób wykorzystania oraz ograniczenia

Praktyczne wskazówki dla mówcy (elementy współczesnej retoryki)

 

Efekty kształcenia

Uczestnicy zdobywają wiedzę:

- na temat skutecznego przekazywania informacji poprzez prezentacje multimedialne

- z zakresu semiotyki wizualnej

- o przygotowaniu i prezentowaniu treści w sposób przejrzysty

- o typowych błędach popełnianych podczas przygotowywania prezentacji

 

Uczestnicy zdobywają umiejętności:

- obsługi programów do prezentacji multimedialnych (PowerPoint, Prezi, Powtoon, Emaze)

- przygotowania tekstów poprawnych pod względem językowym, pozwalających zapamiętać najważniejsze informacje, ułatwiających sporządzenie notatki

- edytowania elementów graficznych

- prezentacji wyników pracy indywidualnej lub grupowej

Metody pracy

Elementy wykładu, praca warsztatowa


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Przygotowanie prezentacji zaliczeniowej na podstawie zdobytych umiejętności.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów