Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe

Prezeska z wozu, językowi lżej? Tajemnice płci w języku

Prowadzący: mgr Martyna Zachorska


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 160,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski/ angielski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 22.02.2021
Zamknięcie zapisów: 8.03.2021
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 31.03.2021 18:00 - 19:30
2. środa 7.04.2021 18:00 - 19:30
3. środa 14.04.2021 18:00 - 19:30
4. środa 21.04.2021 18:00 - 19:30
5. środa 28.04.2021 18:00 - 19:30
6. środa 5.05.2021 18:00 - 19:30
7. środa 12.05.2021 18:00 - 20:15

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Zaznajomienie uczestników z koncepcją płci w języku. Wypracowanie krytycznego podejścia do dyskursu medialnego nt. zjawisk językowych związanych z płcią dzięki zaznajomieniu z min. historią języka. Kurs nie ma na celu indoktrynacji ideologicznej – wszystkie poglądy mile widziane, o ile wyrażane w kulturalny sposób.

Tematyka kursu

Historia żeńskich form nazw zawodów (feminatywy), język inkluzywny, płeć w przysłowiach i związkach frazeologicznych, płeć w wulgaryzmach i slangu, procesy językowe a płeć (amelioracja, pejoratywizacja), język a stereotypy płciowe, dyskurs organizacji antyaborcyjnych i feministycznych, dyskurs medialny wokół kwestii związanych z płcią, LGBT w języku, język kobiet w muzyce popularnej, seksualizmy.

Efekty kształcenia

Uczestnik kursu jest zaznajomiony z obrazem płci w języku polskim i angielskim oraz historią feminatywów na ziemiach polskich. Potrafi wskazać argumenty za i przeciw używaniu języka inkluzywnego (włączającego). Wskazuje elementy stereotypizujące w języku polskim.

Metody pracy

Wykład interaktywny w oparciu o prezentacje Power Point, dyskusje z prowadzącą.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Przygotowanie prezentacji końcowej

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów