Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne [kursy zdalne]

Problematyka ochrony materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego w Polsce

Prowadzący: dr Maciej Kędzierski


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 220,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 16.09.2022
Zamknięcie zapisów: 4.10.2022
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 22.10.2022 11:15 - 13:00
2. sobota 29.10.2022 11:15 - 13:00
3. sobota 5.11.2022 11:15 - 13:00
4. sobota 12.11.2022 11:15 - 13:00
5. sobota 19.11.2022 11:15 - 13:00
6. sobota 26.11.2022 11:15 - 13:00
7. sobota 3.12.2022 11:15 - 13:45

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z wybranymi teoriami utopijnymi w architekturze i urbanistyce. W kursie mogą uczestniczyć osoby zainteresowane: archeologii, kulturoznawstwa, historii sztuki, historii, ochrony dóbr kultury, projektowania kultury, socjologii, turystyki i rekreacji.

Tematyka kursu

Tematem kursu jest problematyka ochrony materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego Polski. W ramach kursu, uczestnik dowie się o pojęciach, języku i mechanizmach ochrony materialnego i niematerialnego dziedzictwa. Pozna regulacje prawne chroniące materialnego i niematerialne dziedzictwo kulturowe w Polsce.

Efekty uczenia się

 1. Zna system prawny ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury,
 2. Ma podstawową wiedzę z zakresu regionów etnograficznych Polski,
 3. Zna organizacje zajmujące promocją i ochroną niematerialnego i materialnego dziedzictwa,
 4. Potrafi interpretować regulacje prawne związane z ochroną dziedzictwa kulturowego,
 5. Potrafi ocenić wartość kulturową krajobrazu,
 6. Zna specyfikę kulturową wybranych regionów kraju.

Metody pracy

 1. Praca z tekstem,
 2. Prezentacje multimedialne.

Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Uczestnik będzie zobligowany do napisania eseju na temat związany z tematem kursu.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów