Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Problemy- formy- tematy literatury dla dzieci i młodzieży

Prowadzący: prof. Beata Gromadzka


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.02.2018
Zamknięcie zapisów: 23.02.2018
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 12.03.2018 18:00 - 19:30
2. poniedziałek 19.03.2018 18:00 - 19:30
3. poniedziałek 26.03.2018 18:00 - 19:30
4. poniedziałek 9.04.2018 18:00 - 19:30
5. poniedziałek 16.04.2018 18:00 - 19:30
6. poniedziałek 23.04.2018 18:00 - 19:30
7. poniedziałek 7.05.2018 18:00 - 19:30
8. poniedziałek 14.05.2018 18:00 - 19:30
9. poniedziałek 21.05.2018 18:00 - 19:30
10. poniedziałek 28.05.2018 18:00 - 19:30
11. poniedziałek 4.06.2018 18:00 - 19:30
12. poniedziałek 11.06.2018 18:00 - 19:30
13. poniedziałek 18.06.2018 18:00 - 19:30
14. poniedziałek 25.06.2018 18:00 - 19:30
15. poniedziałek 2.07.2018 18:00 - 19:30

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
ul. Fredry 10; 61-701 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Tendencje rozwojowe polskiej literatury dla dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem XX i XXI wieku

Tematyka kursu

Zajęcia koncentrują się na najważniejszych problemach  polskiej literatury dziecięcej i młodzieżowej w XX i XXI wieku. Kurs podzielony został na kilka kręgów tematycznych, których zawartość dotyczy między innymi zagadnienia odbiorcy w literaturze przeznaczonej dla dziecięcego i niedorosłego czytelnika oraz roli, jaką ta literatura pełni w rozwoju dziecka i jego wychowaniu dawniej i współcześnie. W obrębie wydzielonych kategorii krzyżować się będą kryteria gatunkowe (baśń, fantasy, dramat), podziały tematyczne (literatura o dorastaniu, powieść obyczajowa) oraz zagadnienia strukturalne (bohater, przestrzeń, ilustracja w książce dla dziecka). Podjęty zostanie temat wpływu tendencji rozwojowych współczesnej kultury na sztukę dla dziecka (książka obrazkowa, nowe media). Celem kursu jest zrekonstruowanie współczesnej panoramy literatury przeznaczonej dla niedorosłego odbiorcy lub przez niego czytanej.

Zagadnienia szczegółowe/Treści kształcenia:

 1. Czwarta czy osobna? Miejsce literatury dla dzieci i młodzieży w tradycji i współczesności literackiej. (Problem odbiorcy, zadania literatury dla dzieci, rola literatury w rozwoju dziecka).
 2. Jak kształtowała się literatura dla dzieci? Rys historyczny
 3. Dziecko i baśnie. Wychowawcza rola baśni
 4. W świecie bohaterów literatury dziecięcej i młodzieżowej
 5. Przestrzeń i miejsce w literaturze dziecięcej, młodzieżowej i fantastycznej
 6. Groza i fantasy w literaturze dziecięcej i młodzieżowej
 7. Od ilustracji do książki obrazkowej.
 8. Dramat i teatr dla dzieci i młodzieży
 9. Sztuka dziecięca i młodzieżowa a nowe media

Efekty kształcenia

Student:

- ma podstawową wiedzę dotyczącą specyfiki i zadań literatury dla młodego czytelnika, jej miejsca w kulturze, problematyki odbioru przez niedorosłych czytelników

- zna wybrane pozycje należące do arcydzieł literatury dziecięcej i młodzieżowej (głównie polskiej, ale i światowej) oraz teksty z polskiej literatury najnowszej, potrafi dokonać ich analizy i interpretacji

- posługuje się terminologią funkcjonującą w obszarze badań literatury dla młodego czytelnika

Metody pracy

pogadanka heurystyczna, dyskusja, elementy wykładu, ćwiczenia w  analizie i interpretacji

Literatura:

 1. Leszczyński, Wielkie małe książki. Lektury dzieci. I nie tylko, Warszawa 2015.
 2. Leszczyński, Magiczna biblioteka. Zbójeckie księgi młodego wieku, Warszawa 2007.
 3. Smuszkiewicz, Literatura dla dzieci. Podręcznik dla studentów kierunków pedagogicznych, Poznań 2015.

Geografia krain zmyślonych. Wokół kategorii miejsca i przestrzeni w literaturze dziecięcej, młodzieżowej i fantastycznej, red. W. Kostecka, M. Skowera, Warszawa 2016.

(Przed)szkolne spotkania z lekturą, red. B. Niesporek-Szamburska, M. Wójcik-Dudek, Katowice 2015.

Sztuka dziecięca i młodzieżowa a nowe media, red. M. Wróblewski, Toruń 2015.

Wartości literatury dla dzieci i młodzieży. Wybrane problemy, Warszawa – Poznań 1985.

(wybór tekstów zaproponowanych przez prowadzącego i uczestników kursu)

Czasopisma: „Filoteknos”, „Guliwer”, „Ryms”, „Nowe Sztuki” (wybór artykułów)


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Analiza i recenzja wybranej pozycji z listy lektur zaproponowanej przez prowadzącego w formie pracy zaliczeniowej.