Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki prawno-społeczne

Procesy transformacyjne spółek prawa handlowego

Prowadzący: mgr Marek Ruciński


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.09.2017
Zamknięcie zapisów: 25.09.2017
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 9.10.2017 18:00 - 19:30
2. poniedziałek 16.10.2017 18:00 - 19:30
3. poniedziałek 23.10.2017 18:00 - 19:30
4. poniedziałek 30.10.2017 18:00 - 19:30
5. poniedziałek 6.11.2017 18:00 - 19:30
6. poniedziałek 13.11.2017 18:00 - 19:30
7. poniedziałek 20.11.2017 18:00 - 19:30
8. poniedziałek 27.11.2017 18:00 - 19:30
9. poniedziałek 4.12.2017 18:00 - 19:30
10. poniedziałek 11.12.2017 18:00 - 19:30
11. poniedziałek 18.12.2017 18:00 - 19:30
12. poniedziałek 8.01.2018 18:00 - 19:30
13. poniedziałek 15.01.2018 18:00 - 19:30
14. poniedziałek 22.01.2018 18:00 - 19:30
15. poniedziałek 29.01.2018 18:00 - 19:30

Wydział Prawa i Administracji
al. Niepodległości 53; 61-714 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

  1. Omówienie poszczególnych typów procesów transformacyjnych spółek prawa handlowego (przekształceń, połączeń, z uwzględnieniem połączeń transgranicznych, oraz podziałów).
  2. Przedstawienie charakterystycznych cech każdego z procesów, ze szczególnym uwzględnieniem zasady sukcesji.
  3. Wskazanie przykładów stosowania rozwiązań kodeksowych w obrocie gospodarczym.

Tematyka kursu

Kurs ma na celu przybliżenie słuchaczom, będącym zarówno prawnikami jak i osobami zajmującymi się innymi dziedzinami, procedy połączeń, podziałów oraz przekształceń spółek prawa handlowego. Wykład będzie polegał na omawianiu tych procesów transformacyjnych, a także wskazywaniu, na konkretnych przypadkach, ich praktycznych celów oraz przebiegu

Efekty kształcenia

Słuchacz jest w stanie odróżnić poszczególne procesy transformacyjne, zidentyfikować ich podobieństwa oraz różnice, samodzielnie wyjaśnić ich istotę oraz wskazać ich znaczenie praktyczne w obrocie.

Metody pracy

Wykład z omówieniem konkretnych kazusów.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin składający się z pytań otwartych.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Przy każdym kursie znajdziesz informację o aktualnej liczbie kandydatów zapisanych na kurs. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów