Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Professional presentations with intellectual humour as a persuasive device

Prowadzący: mgr Danuta Furszpaniak


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 460,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: angielski/ polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.02.2018
Zamknięcie zapisów: 5.03.2018
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 15

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 17.03.2018 10:00 - 13:15
2. sobota 24.03.2018 10:00 - 13:15
3. sobota 7.04.2018 10:00 - 13:15
4. sobota 14.04.2018 10:00 - 13:15
5. sobota 21.04.2018 10:00 - 13:15
6. sobota 12.05.2018 10:00 - 14:00
7. sobota 19.05.2018 10:00 - 14:00

Szkoła Językowa UAM
ul. Grunwaldzka 6; 60-780 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Poznanie sposobu tworzenia oraz wygłoszenia prezentacji multimedialnej w języku angielskim.

Tematyka kursu

Poznanie podstawowych zasad kreatywności, istoty humoru opartego na niespójności semantycznej oraz jego stosowania w prezentacjach multimedialnych jako środka retorycznego.

Efekty kształcenia

Student:

  1. Potrafi utworzyć i wygłosić (posługując się stosownymi zwrotami)  prezentację multimedialną w języku angielskim;
  2. Potrafi posługiwać się mową ciała;
  3. Zna strukturę treści humorystycznej i potrafi tworzyć humor lingwistyczny;
  4. Potrafi tworzyć i stosować w prezentacji multimedialnej humor werbalny i wizualny jako środek retoryczny umożliwiający osiągnięcie celu prezentowania;
  5. Zna wzorce kreatywności i potrafi je stosować;
  6. Potrafi prowadzić dyskusję i uczestniczyć w niej; radzić sobie w sytuacjach kryzysowych dla prezentera.

Metody pracy

wykład w formie prezentacji multimedialnej; praca studenta z podręcznikiem, DVD, filmami z Internetu; dyskusja; ćwiczenia – zadania związane z prezentowaniem w formie ustnej, pisemnej oraz z wykorzystaniem multimediów.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Przygotowanie i wygłoszenie pięciominutowej prezentacji multimedialnej w języku angielskim.