Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Biologia i nauki ścisłe

Programowanie w Pythonie dla ciekawych świata

Prowadzący: dr Bartosz Naskręcki


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 460,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 14.02.2020
Zamknięcie zapisów: 2.03.2020
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. piątek 20.03.2020 16:00 - 19:00
2. piątek 27.03.2020 16:00 - 19:00
3. piątek 3.04.2020 16:00 - 19:00
4. piątek 17.04.2020 16:00 - 19:00
5. piątek 24.04.2020 16:00 - 19:00
6. piątek 8.05.2020 16:00 - 19:00
7. piątek 15.05.2020 16:00 - 19:00
8. piątek 22.05.2020 16:00 - 17:30

Wydział Matematyki i Informatyki
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 4; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z językiem programowania Python i wykorzystaniem go do rozwiązywania konkretnych problemów pojawiających się w codziennych sytuacjach lub przy zagadnieniach opracowania danych albo rozwiązania konkretnego problemu matematycznego.

Tematyka kursu

Podczas zajęć uczestnicy zostaną wprowadzeni od podstaw w tematykę programowania w języku Python. Na zajęciach wykorzystamy biblioteki rozszerzające możliwości języka podstawowego takie jak SciPy (do rozwiązywania problemów naukowych), NumPy (do rozwiązywania problemów numerycznych) i SymPy (do rozwiązywania problemów symbolicznych). Dodatkowo uczestnicy zapoznają się z pracą w środowisku Jupyter i SageMath, które znacząco ułatwiają przygotowanie profesjonalnie wyglądających opracowań kodu wraz z wizualizacjami i tekstem dodatkowym. Na każdych zajęciach będziemy zajmować się konkretnymi problemami z zakresu nauki i nie tylko. Poszczególne zagadnienia będą szczegółowo ilustrowane przykładami. W trakcie każdego spotkania uczestnicy będą pisać kod programów, który rozwiązuje konkretny problem, w celu utrwalenia poznawanego materiału.

Efekty kształcenia

Podstawowym efektem kształcenia będzie opanowanie podstaw programowania w języku Python. Po ukończonym kursie uczestnik będzie posiadał wiedzę na temat wykorzystania języka Python oraz bibliotek dodatkowych do rozwiązywania specyficznych problemów z zakresu metodyki naukowej jak i zagadnień dotyczących pracy z tekstem, grafiką oraz formułami matematycznymi. Dodatkowo uczestnicy będą potrafili obsługiwać środowisko Jupyter, które pozwala łączyć kod programu z tekstem wyjaśniającym i grafiką. Uczestnicy kursu będą potrafili sformułować wybrany przez siebie problem jako pewien algorytm, zaimplementować go i uzyskać odpowiedź poprzez wykonanie odpowiedniego programu w języku Python.

Metody pracy

ćwiczenia laboratoryjne przy komputerach


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Ewaluacja projektu przygotowanego przez uczestnika (projekt będzie zainicjowany w trakcie zajęć i jego przygotowanie będzie wspomagane przez prowadzącego kurs) .

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów