Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Biologia i nauki ścisłe

Programowanie w Pythonie dla ciekawych świata

Prowadzący: dr Bartosz Naskręcki


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 480,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 18.09.2020
Zamknięcie zapisów: 12.10.2020
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 14

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. piątek 30.10.2020 16:00 - 19:00
2. piątek 6.11.2020 16:00 - 19:00
3. piątek 13.11.2020 16:00 - 19:00
4. piątek 20.11.2020 16:00 - 19:00
5. piątek 27.11.2020 16:00 - 19:00
6. piątek 4.12.2020 16:00 - 19:00
7. piątek 11.12.2020 16:00 - 19:00
8. piątek 18.12.2020 16:00 - 17:30

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z językiem programowania Python i wykorzystaniem go do rozwiązywania konkretnych problemów pojawiających się w codziennych sytuacjach lub przy zagadnieniach opracowania danych albo rozwiązania konkretnego problemu matematycznego.

Tematyka kursu

Podczas zajęć uczestnicy zostaną wprowadzeni od podstaw w tematykę programowania w języku Python. Na zajęciach wykorzystamy biblioteki rozszerzające możliwości języka podstawowego takie jak SciPy (do rozwiązywania problemów naukowych), NumPy (do rozwiązywania problemów numerycznych) i SymPy (do rozwiązywania problemów symbolicznych). Dodatkowo uczestnicy zapoznają się z pracą w środowisku Jupyter i SageMath, które znacząco ułatwiają przygotowanie profesjonalnie wyglądających opracowań kodu wraz z wizualizacjami i tekstem dodatkowym. Na każdych zajęciach będziemy zajmować się konkretnymi problemami z zakresu nauki i nie tylko. Poszczególne zagadnienia będą szczegółowo ilustrowane przykładami. W trakcie każdego spotkania uczestnicy będą pisać kod programów, który rozwiązuje konkretny problem, w celu utrwalenia poznawanego materiału.

Efekty kształcenia

Podstawowym efektem kształcenia będzie opanowanie podstaw programowania w języku Python. Po ukończonym kursie uczestnik będzie posiadał wiedzę na temat wykorzystania języka Python oraz bibliotek dodatkowych do rozwiązywania specyficznych problemów z zakresu metodyki naukowej jak i zagadnień dotyczących pracy z tekstem, grafiką oraz formułami matematycznymi. Dodatkowo uczestnicy będą potrafili obsługiwać środowisko Jupyter, które pozwala łączyć kod programu z tekstem wyjaśniającym i grafiką. Uczestnicy kursu będą potrafili sformułować wybrany przez siebie problem jako pewien algorytm, zaimplementować go i uzyskać odpowiedź poprzez wykonanie odpowiedniego programu w języku Python.

Metody pracy

ćwiczenia przy komputerach


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Ewaluacja projektu przygotowanego przez uczestnika (projekt będzie zainicjowany w trakcie zajęć i jego przygotowanie będzie wspomagane przez prowadzącego kurs) .