Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Projektowanie badań jakościowych

Prowadzący: mgr Małgorzata Kubacka


Liczba godzin: 16


Cena kursu: 270,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 14.02.2020
Zamknięcie zapisów: 8.03.2020
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 5.09.2020 10:00 - 13:00
2. niedziela 6.09.2020 10:00 - 13:00
3. sobota 12.09.2020 10:00 - 13:00
4. niedziela 13.09.2020 10:00 - 13:00

Wydział Socjologii
ul. Szamarzewskiego 89; 60-568 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Warsztaty skierowane są do osób, którym zależy na zdobyciu praktycznej umiejętności tworzenia propozycji badań jakościowych.

Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z etapami projektowania badań jakościowych i przygotowanie do samodzielnego tworzenia propozycji projektów badawczych opartych na jakościowych metodach badań.

Uczestnicy warsztatów, poprzez liczne zadania i przykłady, poznają zasady formułowania, eksplikowania i uszczegóławiania problemów badawczych, a także wady i zalety podejścia jakościowego oraz towarzyszące im trudności i dylematy etyczne.

Tematyka kursu

Warsztaty koncentrują się na ćwiczeniu praktycznych aspektów związanych z czterema podstawowymi pytaniami zdawanymi przez badaczy:

 1. Jak zaprojektować badanie jakościowe?
 2. W jaki sposób stworzyć propozycję projektu badawczego?
 3. Jak sformułować cel badań, problem badawczy i pytania badawcze?
 4. Jakie trudności, dylematy i problemy wiążą się z projektowaniem badań jakościowych i jak je rozwiązywać (etyczne, prawne, finansowe)?

Szczegółowa tematyka:

 1. Propozycja projektu badawczego – składowe elementy, sposoby opracowywania i prezentacji.
 2. Etapy procesu badawczego – projektowanie badania jakościowego.
 3. Cel badań a problem badawczy.
 4. Typy problemów badawczych.
 5. Jak stawiać pytania badawcze?
 6. Jak formułować problem badawczy?
 7. Jak eksplikować problemy badawcze?
 8. Podejście jakościowe a podejście ilościowe – porównanie perspektyw i metod.
 9. Podejścia i paradygmaty w projektowaniu badania jakościowego.
 10. Trudności, dylematy i problemy związane z projektowaniem badania jakościowego.
 11. Etyka, wymagania prawne i finansowe w badaniach jakościowych.

Efekty kształcenia

Wiedza. Uczestnik warsztatów:

 • Definiuje podstawowe założenia metod badań jakościowych.
 • Opisuje etapy procesu badawczego.
 • Wyjaśnia różnice miedzy podejściem jakościowym i ilościowym.
 • Charakteryzuje podstawowe dylematy etyczne w badaniach jakościowych.

Umiejętności. Uczestnik warsztatów:

 • Konstruuje propozycje projektów badawczych opartych na metodologii badań jakościowych.
 • Dobiera adekwatne i aktualne problemy badawcze.
 • Formułuje problemy badawcze, stawia pytania badawcze.
 • Identyfikuje problemy związane z badaniami (w tym dylematy etyczne i prawne).
 • Przeprowadza badania zgodnie z etapami procesu badawczego.

 

Kompetencje. Uczestnik warsztatów:

 • Kreatywnie i twórczo podchodzi do przygotowywania projektu badawczego opartego o jakościowe metody badań.
 • Ma świadomość istnienia problemów związanych z projektowaniem badania.
 • Zachowuje krytycyzm i ostrożność w projektowaniu procesu badawczego.
 • Krytycznie ocenia formułowane problemy badawcze.

Metody pracy

Metody pracy:

Praca indywidualna, praca w grupach:

 • Ćwiczenia z formułowania celów badań.
 • Ćwiczenia z formułowania problemów badawczych.
 • Ćwiczenia z uszczegółowiania pytań i problemów badawczych
 • Ćwiczenia pogłębiające rozumienie dylematów etycznych w badaniach jakościowych.

Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (10h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.