Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki przyrodnicze i ścisłe

Promieniotwórczość: jej odkrycie i zastosowanie.

Prowadzący: dr hab. Renata Rucińska-Sobkowiak


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 160,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.12.2016
Zamknięcie zapisów: 24.12.2016
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. piątek 27.01.2017 16:30 - 18:00
2. piątek 3.02.2017 16:30 - 18:00
3. piątek 10.02.2017 16:30 - 18:00
4. piątek 17.02.2017 16:30 - 18:00
5. piątek 24.02.2017 16:30 - 18:00
6. piątek 3.03.2017 16:30 - 18:00
7. piątek 10.03.2017 16:30 - 18:45

Wydział Biologii
ul. Umultowska 89; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem kursu jest zapoznanie ze zjawiskiem promieniotwórczości naturalnej i sztucznej, wykorzystaniem jej w różnych formach działalności człowieka (badawczej, medycznej, gospodarczej, militarnej) oraz zagrożeniami dla człowieka i środowiska związanymi  z taką działalnością. 

Tematyka kursu

Zjawisko promieniotwórczości – czym jest i jak doszło do jego odkrycia. Rodzaje promieniowania i jego właściwości. Skutki działania promieniowania na organizmy żywe. Zasady bezpieczeństwa pracy ze źródłami promieniowania jonizującego. Promieniotwórczość naturalna i sztuczna - wykorzystanie izotopów w przemyśle, medycynie, nauce, przedmiotach codziennego  użytku itp. Elektrownie atomowe i ich awarie (Czarnobyl, Fukushima). Broń jądrowa i termojądrowa. Odpady radioaktywne. Korzyści i zagrożenia związane z  wykorzystaniem promieniotwórczości.

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu uczestnik:

  • Wie na czym polega zjawisko promieniotwórczości oraz co to jest promieniotwórczość naturalna i sztuczna.
  • Zna naukowców, którzy odegrali znaczącą rolę w badaniach nad promieniotwórczością.
  • Przedstawia korzyści wynikające z wykorzystania promieniotwórczości w nauce, medycznej i gospodarce.
  • Zna podstawowe zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące.
  • Charakteryzuje najważniejsze zagrożenia środowiska przyrodniczego związane z wykorzystaniem promieniotwórczości.
  • Umie uzasadnić swoje stanowisko w sprawie budowy elektrowni atomowej, napromieniowania żywności itp.
  • Rozumie konsekwencje użycia broni atomowej.
  • Prezentuje argumenty wskazujące na pozytywną i negatywną rolę promieniotwórczości w życiu człowieka.

Metody pracy

Wykład.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Dla tego kursu nie wprowadzono jeszcze informacji o egzaminie końcowym.