Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Prosta polszczyzna

Prowadzący: dr Karolina Ruta-Korytowska


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 240,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 7.09.2018
Zamknięcie zapisów: 30.09.2018
Min. liczba uczestników: 19
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 16.10.2018 17:30 - 19:00
2. wtorek 23.10.2018 17:30 - 19:00
3. wtorek 30.10.2018 17:30 - 19:00
4. wtorek 6.11.2018 17:30 - 19:00
5. wtorek 13.11.2018 17:30 - 19:00
6. wtorek 20.11.2018 17:30 - 19:00
7. wtorek 27.11.2018 17:30 - 19:45

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
ul. Fredry 10; 61-701 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

- zapoznanie z koncepcją plain language (prosta polszczyzna);

- wskazanie różnic w komunikacji biznesowej wewnętrznej i zewnętrznej;

- przedstawienie wyznaczników tekstów pisanych wg modelu prostej polszczyzny;

- przedstawienie możliwych modyfikacji językowych tekstu w celu zwiększenia jego komunikatywności.

Tematyka kursu

Warsztaty przeznaczone są dla osób, które w swojej pracy formułują wszelkiego rodzaju materiały dla szerszej grupy odbiorców (urzędnicy, dziennikarze, nauczyciele, samorządowcy, prawnicy, pracodawcy).

W celu zwiększenia dostępności tekstów publicznych wprowadza się do nich standardy prostej polszczyzny, by zwiększyć ich komunikatywność, zrozumienie, ekonomiczność. Prosta polszczyzna to sposób komunikacji dostosowany do kompetencji zwykłego człowieka. Uczestnicy szkolenia poznają sposoby dostosowywania tekstów do określonych norm przystępności (zrozumiałości), by stały się one dostępne przeciętnemu obywatelowi. To dostosowywanie dotyczyć może wielu typów tekstów, które funkcjonują w komunikacji masowej pomiędzy firmami, instytucjami a resztą społeczeństwa.

Wśród mieszkańców niewielkich miast i wsi zrozumienie tekstów urzędowych jest na niskim poziomie. Wielu Polaków nie rozumie tekstów takich jak przemówienia polityków, formularzy i umów bankowych, przepisów prawnych, umów kupna/sprzedaży, mimo że z tekstami tego rodzaju mają na co dzień do czynienia.

Wybrane tematy spotkań:

  1. Język urzędowy
  2. Zmiany w języku urzędowym
  3. Koncepcja plain language
  4. Standard prostej polszczyzny - narzędzie do skutecznej komunikacji
  5. Zasady budowania tekstów wg modelu prostej polszczyzny

Efekty kształcenia

Po zakończonym cyklu spotkań słuchacz:

  1. ma podstawową wiedzę na temat urzędowej odmiany języka;
  2. zna i rozumie pojęcia: język urzędowy, plain language, prosta polszczyzna
  3. zna sposoby budowania tekstów w koncepcji prostej polszczyzny
  4. potrafi napisać dowolny typ tekstu wg modelu plain language

Metody pracy

ćwiczenia


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.