Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki prawno-społeczne

Protokół dyplomatyczny i etykieta na co dzień

Prowadzący: dr Magdalena Lorenc


Liczba godzin: 16


Cena kursu: 180,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.02.2017
Zamknięcie zapisów: 20.02.2017
Min. liczba uczestników: 16
Limit miejsc: 20

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 1.04.2017 12:00 - 15:30
2. sobota 22.04.2017 12:00 - 15:30
3. sobota 13.05.2017 17:15 - 20:30
4. niedziela 14.05.2017 17:15 - 20:30

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
ul. Umultowska 89a; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

- przekazanie wiedzy z dziedziny savoir-vivre’u

- wyjaśnienie korzyści płynących ze stosowania zasad etykiety i protokołu dyplomatycznego

- wyrobienie umiejętności korzystania z zasad etykiety w relacjach zawodowych i prywatnych

Tematyka kursu

  1. Protokół dyplomatyczny i etykieta – wprowadzenie
  2. Zasady pierwszeństwa, alternatu, wzajemności i „prawej strony”
  3. Redagowanie zaproszeń
  4. Dress code
  5. Organizacja przyjęć
  6. Kultura stołu
  7. Bilety wizytowe
  8. Elementy korespondencji oficjalnej

Efekty kształcenia

Absolwent kursu powinien:

- znać reguły etykiety w relacjach prywatnych i zawodowych

- scharakteryzować reguły rządzące dress codem

- posługiwać się wizytówkami

- zredagować zaproszenie

- przygotować spotkanie

- dobrać odpowiednie menu do charakteru spotkania

Metody pracy

wykład konwersatoryjny, ćwiczenia przedmiotowe, metoda „burzy mózgów”, krytyczna analiza filmów szkoleniowych

 

Informacje dodatkowe:

1. Uczestnicy otrzymają pomoce dydaktyczne.

2. Prowadząca prosi o nie rejestrowanie obrazu i dźwięku za pomocą urządzeń elektronicznych.  


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (10h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Dla tego kursu nie wprowadzono jeszcze informacji o egzaminie końcowym.