Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki prawno-społeczne

Protokół dyplomatyczny i etykieta na co dzień

Prowadzący: dr Magdalena Lorenc


Liczba godzin: 16


Cena kursu: 240,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.02.2018
Zamknięcie zapisów: 19.03.2018
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 23

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 14.04.2018 8:15 - 11:30
2. sobota 28.04.2018 8:15 - 11:30
3. sobota 2.06.2018 8:15 - 11:30
4. sobota 16.06.2018 8:15 - 11:30

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
ul. Umultowska 89a; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

- przekazanie wiedzy z dziedziny savoir-vivre’u

- wyjaśnienie korzyści płynących ze stosowania zasad etykiety i protokołu dyplomatycznego

- wyrobienie umiejętności korzystania z zasad etykiety w relacjach zawodowych i prywatnych

Tematyka kursu

  1. Protokół dyplomatyczny i etykieta – wprowadzenie
  2. Zasady pierwszeństwa, alternatu, wzajemności i „prawej strony”
  3. Redagowanie zaproszeń
  4. Dress code
  5. Organizacja przyjęć
  6. Kultura stołu
  7. Bilety wizytowe
  8. Elementy korespondencji oficjalnej

Efekty kształcenia

Absolwent kursu powinien:

- znać reguły etykiety w relacjach prywatnych i zawodowych

- scharakteryzować reguły rządzące dress codem

- posługiwać się wizytówkami

- zredagować zaproszenie

- przygotować spotkanie

- dobrać odpowiednie menu do charakteru spotkania

Metody pracy

wykład konwersatoryjny, ćwiczenia przedmiotowe, metoda „burzy mózgów”, krytyczna analiza filmów szkoleniowych

 


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (10h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny