Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Prowadzenie wywiadów jakościowych w badaniach użytkowników (UX)

Prowadzący: mgr Małgorzata Kubacka


Liczba godzin: 16


Cena kursu: 275,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 17.09.2021
Zamknięcie zapisów: 11.10.2021
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 27.11.2021 10:00 - 16:00
2. niedziela 28.11.2021 10:00 - 16:00

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Warsztaty skierowane są do osób, którym zależy na zdobyciu praktycznej umiejętności przeprowadzania wywiadów z użytkownikami.

Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z etapami przygotowania wywiadu, tworzeniem scenariuszy wywiadu oraz wykształcenie umiejętności prowadzenia wywiadu z użytkownikami w badaniach jakościowych (zadawania pytań i pozyskiwania informacji od badanych).

Uczestnicy warsztatów, poprzez liczne zadania i przykłady, zdobędą możliwość przećwiczenia praktycznych aspektów związanych z przygotowaniem i prowadzeniem wywiadu, poznają zasady związane z zadawaniem pytań, role badacza i badanego, wybrane rodzaje wywiadów w badaniach jakościowych, podstawowe zasady kodowania materiału badawczego. Przedstawione zostaną gotowe pytania typowe dla badań z użytkownikami, przewidywane są praktyczne ćwiczenia pomagające przeformułować oczekiwania klienta na konkretne pytania w scenariuszu wywiadu z użytkownikami.

Tematyka kursu

Warsztaty koncentrują się na ćwiczeniu praktycznych aspektów związanych z czterema podstawowymi pytaniami zdawanymi przez badaczy:

 1. Jak przeprowadzić wywiad, by uzyskać od użytkowników informacje, których poszukujemy?
 2. Jak zbudować scenariusz wywiadu, by dowiedzieć się tego, na czym nam zależy?
 3. Jak przezwyciężać trudności pojawiające się w trakcie prowadzenia wywiadów z użytkownikami?
 4. W jaki sposób zadawać pytania?
 5. Jak połączyć wywiad jakościowy i testy z użytkownikami?
 6. Jak wstępnie opracować pozyskane z wywiadu dane?

Szczegółowa tematyka:

 1. Sztuka prowadzenia wywiadu – praktyczne aspekty związane z przygotowaniem i prowadzeniem wywiadu.
 2. Wywiad jakościowy – scenariusz, nagrywanie, transkrypcja, analiza danych.
 3. Rodzaje wywiadów z użytkownikami w badaniach jakościowych.
 4. Role badacza i badanego w wywiadzie jakościowym.
 5. Etyka, wymagania prawne i finansowe w prowadzeniu wywiadów z użytkownikami.

Efekty uczenia się

Wiedza. Uczestnik warsztatów:

 • Definiuje i nazywa podstawowe rodzaje wywiadów w badaniach jakościowych (narracyjny, swobodny, pogłębiony, biograficzny) oraz pytań w wywiadach.
 • Opisuje etapy prowadzenia wywiadów.
 • Wyjaśnia różnice miedzy wywiadami standaryzowanymi, niestandaryzowanymi, ustrukturyzowanymi, nieustrukturyzowanymi.
 • Charakteryzuje podstawowe dylematy etyczne pojawiające się podczas prowadzenie i przygotowania wywiadu w badaniach jakościowych.

Umiejętności. Uczestnik warsztatów:

 • Konstruuje propozycje scenariuszy wywiadów zgodnie z zasadami metodologii badań jakościowych.
 • Stawia adekwatne pytania, potrafi wywoływać pogłębione wypowiedzi, aktywnie słucha.
 • Wchodzi w role badacza, potrafi zidentyfikować podstawowe role osoby prowadzącej wywiad.
 • Dokonuje analizy poszukiwanych informacji/problemów badawczych i zamienia je na pytania.
 • Identyfikuje problemy związane z badaniami (w tym dylematy etyczne i prawne).

 

Kompetencje. Uczestnik warsztatów:

 • Kreatywnie i twórczo podchodzi do przygotowywania wywiadu jakościowego.
 • Ma świadomość istnienia problemów związanych z projektowaniem badania.
 • Zachowuje krytycyzm i ostrożność w prowadzeniu wywiadu jakościowego.
 • Krytycznie ocenia formułowane pytania.

Metody pracy

Praca indywidualna, praca w grupach:

 • Ćwiczenia z prowadzenia wywiadu jakościowego (role badacza, typy pytań)
 • Ćwiczenia ze stawiania i formułowania pytań w wywiadzie jakościowym.
 • Ćwiczenia z przeformułowywania problemów/poszukiwanych informacji na pytania.

Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (10h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

egzamin pisemny w formie testu lub egzamin ustny