Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe

Przekład literacki w praktyce

Prowadzący: mgr Małgorzata Nowak


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 290,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski/ angielski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 22.02.2021
Zamknięcie zapisów: 15.03.2021
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 8.04.2021 17:00 - 18:30
2. czwartek 15.04.2021 17:00 - 18:30
3. czwartek 29.04.2021 17:00 - 18:30
4. czwartek 6.05.2021 17:00 - 18:30
5. czwartek 13.05.2021 17:00 - 18:30
6. czwartek 20.05.2021 17:00 - 18:30
7. czwartek 27.05.2021 17:00 - 18:30
8. czwartek 10.06.2021 17:00 - 18:30
9. czwartek 17.06.2021 17:00 - 18:30

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem zajęć jest przedstawienie problematyki związanej z tłumaczeniami literackimi na przykładach dzieł anglojęzycznych. W trakcie kursu uczestnicy będą mierzyć się z fragmentami poezji i prozy, a następnie wspólnie omawiać efekty swoich działań i porównywać je z już istniejącymi, dostępnymi w obiegu wydawniczym tłumaczeniami.

Wymagana znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

Tematyka kursu

W centrum naszych zainteresowań znajdą się teksty anglojęzyczne z XIX i XX wieku, a także zagadnienia teoretyczne związane z translatologią:

  1. Zajęcia wprowadzające – podstawowe wyzwania w tłumaczeniu tekstów literackich oraz elementy krytyki przekładu.
  2. Społeczeństwo i konwenanse – J. Austen, Pride and Prejudice.
  3. Romantyczna epistolografia – G. G. Byron, Letters.
  4. Samotna poetka – E. Dickinson, Poems.
  5. Symbolika i metafizyka – H. Melville, Moby Dick.
  6. Migawki z plebanii w Haworth – E. Bronte, Poems.
  7. Groza i pożądanie – B. Stoker, Dracula.
  8. Eseistyka historycznoliteracka – J. Barnes, Flaubert’s Parrot.
  9. Tajemnice Aleksandrii – L. Durrell, Justine.
  10. Z polskiego na angielski – S. Lem, Solaris.

Efekty kształcenia

Po skończonych zajęciach uczestnik/uczestniczka kursu:

- potrafi przetłumaczyć tekst literacki ze świadomością specyfiki tego typu tłumaczenia

- zna podstawowe konteksty (kulturowe, biograficzne, interpretacyjne itd.) tłumaczonych dzieł.

Metody pracy

Dyskusja, samodzielna i grupowa praca z tekstem, wykład konwersatoryjny


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny