Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe

Przekład literacki w praktyce

Prowadzący: mgr Małgorzata Nowak


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 290,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski/ angielski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 22.02.2021
Zamknięcie zapisów: 8.03.2021
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 8.04.2021 17:00 - 18:30
2. czwartek 15.04.2021 17:00 - 18:30
3. czwartek 22.04.2021 17:00 - 18:30
4. czwartek 29.04.2021 17:00 - 18:30
5. czwartek 6.05.2021 17:00 - 18:30
6. czwartek 13.05.2021 17:00 - 18:30
7. czwartek 20.05.2021 17:00 - 18:30
8. czwartek 27.05.2021 17:00 - 18:30
9. czwartek 10.06.2021 17:00 - 18:30
10. czwartek 17.06.2021 17:00 - 18:30

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem zajęć jest przedstawienie problematyki związanej z tłumaczeniami literackimi na przykładach dzieł anglojęzycznych. W trakcie kursu uczestnicy będą mierzyć się z fragmentami poezji i prozy, a następnie wspólnie omawiać efekty swoich działań i porównywać je z już istniejącymi, dostępnymi w obiegu wydawniczym tłumaczeniami.

Wymagana znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

Tematyka kursu

W centrum naszych zainteresowań znajdą się teksty anglojęzyczne z XIX i XX wieku, a także zagadnienia teoretyczne związane z translatologią:

 1. Zajęcia wprowadzające – podstawowe wyzwania w tłumaczeniu tekstów literackich oraz elementy krytyki przekładu.
 2. Społeczeństwo i konwenanse – J. Austen, Pride and Prejudice.
 3. Romantyczna epistolografia – G. G. Byron, Letters.
 4. Samotna poetka – E. Dickinson, Poems.
 5. Symbolika i metafizyka – H. Melville, Moby Dick.
 6. Migawki z plebanii w Haworth – E. Bronte, Poems.
 7. Groza i pożądanie – B. Stoker, Dracula.
 8. Eseistyka historycznoliteracka – J. Barnes, Flaubert’s Parrot.
 9. Tajemnice Aleksandrii – L. Durrell, Justine.
 10. Z polskiego na angielski – S. Lem, Solaris.

Efekty kształcenia

Po skończonych zajęciach uczestnik/uczestniczka kursu:

- potrafi przetłumaczyć tekst literacki ze świadomością specyfiki tego typu tłumaczenia

- zna podstawowe konteksty (kulturowe, biograficzne, interpretacyjne itd.) tłumaczonych dzieł.

Metody pracy

Dyskusja, samodzielna i grupowa praca z tekstem, wykład konwersatoryjny


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów