Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe [kursy zdalne]

Przekład literacki w praktyce

Prowadzący: dr Małgorzata Nowak


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 405,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski/ angielski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 23.02.2024
Zamknięcie zapisów: 18.03.2024
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 4.04.2024 18:00 - 19:30
2. czwartek 11.04.2024 18:00 - 19:30
3. czwartek 18.04.2024 18:00 - 19:30
4. czwartek 25.04.2024 18:00 - 19:30
5. czwartek 9.05.2024 18:00 - 19:30
6. czwartek 16.05.2024 18:00 - 19:30
7. czwartek 23.05.2024 18:00 - 19:30
8. czwartek 6.06.2024 18:00 - 19:30
9. czwartek 20.06.2024 18:00 - 19:30
10. czwartek 27.06.2024 18:00 - 19:30

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem zajęć jest przedstawienie problematyki związanej z tłumaczeniami literackimi na przykładach dzieł anglojęzycznych. W trakcie kursu uczestnicy będą mierzyć się z fragmentami poezji i prozy różnych gatunków literackich, a następnie wspólnie omawiać efekty swoich działań i porównywać je z już istniejącymi, dostępnymi w obiegu wydawniczym tłumaczeniami (jeśli takowe istnieją).

Wymagana znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

Tematyka kursu

W centrum naszych zainteresowań znajdą się teksty anglojęzyczne z XIX i XX wieku, a także zagadnienia teoretyczne związane z translatologią: 

  1. Zajęcia wprowadzające – podstawowe wyzwania w tłumaczeniu tekstów literackich oraz elementy krytyki przekładu.
  2. Alan Alexander Milne, The House at Pooh Corner
  3. Lucy Maud Montgomery, Anne of Avonlea
  4. Joanne Kathleen Rowling, Harry Potter and the Half-Blood Prince
  5. Arthur Conan Doyle, The Hound of the Baskervilles
  6. Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray
  7. Julian Barnes, Something to Declare
  8. John Folwes, The Magus
  9. Walter Tevis, The Queen’s Gambit
  10. Peter Ackroyd, Venice. The Pure City

Efekty uczenia się

Po skończonych zajęciach uczestnik/uczestniczka kursu:

– potrafi przetłumaczyć tekst literacki ze świadomością specyfiki tego typu tłumaczenia

– zna podstawowe konteksty (kulturowe, biograficzne, interpretacyjne itd.) tłumaczonych dzieł.

Metody pracy

Dyskusja, samodzielna i grupowa praca z tekstem, wykład konwersatoryjny.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.