Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Przekonywanie w biznesie i życiu prywatnym- praktyczne zajęcia debatanckie

Prowadzący: dr Marcin Łukaszewski, (współpraca) lic. Dawid Bartkowiak


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 290,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 14.02.2020
Zamknięcie zapisów: 2.03.2020
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 19.03.2020 18:30 - 20:00
2. czwartek 26.03.2020 18:30 - 20:00
3. czwartek 2.04.2020 18:30 - 20:00
4. czwartek 9.04.2020 18:30 - 20:00
5. czwartek 16.04.2020 18:30 - 20:00
6. czwartek 23.04.2020 18:30 - 20:00
7. czwartek 30.04.2020 18:30 - 20:00
8. czwartek 7.05.2020 18:30 - 20:00
9. czwartek 14.05.2020 18:30 - 20:00
10. czwartek 21.05.2020 18:30 - 20:00

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

 • przygotowanie uczestnika do rozpoznawania argumentów używanych w relacjach służbowych, w sferze publicznej i w relacjach prywatnych,
 • zapoznanie uczestnika z podstawowymi technikami retorycznymi i erystycznymi;
 • przygotowanie uczestnika do bycia gotowym do stanięcia przed każdym rodzajem publiczności (zarówno HR-owcem na rozmowie rekrutacyjnej, dyrektorem na rozmowie sprzedażowej, jak i przed kolegą) i skutecznego przekonywania do swojej racji.

Tematyka kursu

  1. Debata
  2. Perswazja i retoryka
 • dykcja
 • fizyczny aspekt przemawiania
 • podstawowe teorie perswazji
 • mówca a publiczność
 • stres
  1. Argumentacja (cz. 1)
 • podstawowe teorie i konstrukcje argumentów
 • identyfikacja
 • budowanie argumentów
 • budowanie case’ów i organizacja argumentów
 • obalanie argumentów
 • porównywanie argumentów
  1. Dowody w debacie
 • podstawy logiki
 • formy dowodu (dane, analogie, przykłady)
 • jak używać dowodów
 • jak walczyć z dowodami
 • aplikowalność oraz siła dowodu
 • analiza źródeł
  1. Argumentacja (cz. 2)
 • dirty tricks
 • wybór wartości, wybór słownictwa, wybór argumentów, “wybór publiczności”
  1. Bycie za i bycie przeciw
 • treningi budowanie case pozytywnego
 • treningi budowanie case negatywnego

Efekty kształcenia

Uczestnik kursu po jego zakończeniu zna:

 • podstawowe techniki retoryczne;
 • podstawową terminologię związaną z debatowaniem;
 • podstawowe chwyty erystyczne i retoryczne;
 • podstawowe zasady rządzące się debatą.

Uczestnik kursu po jego zakończeniu potrafi:

 • uczy się systemowo myśleć o słabościach swoich głęboko posiadanych przekonań;
 • konstruować proste, skuteczne argumenty w zróżnicowanych sytuacjach - w biznesie i życiu codziennym;
 • słuchać, żeby zrozumieć;
 • rozpoznać podstawowe techniki manipulacji, stosować je i je odpierać;
 • wyłapywać błędy poznawcze i ich unikać;
 • konstruować mocne odpowiedzi na argumentację oponentów oraz wykorzystywać wartości kluczowe dla drugiej strony sporu;
 • rozpoznać ciężar dowodu w każdej dyskusji i dobrać odpowiednie środki, żeby go wypełnić;
 • dopasować środki komunikacji do publiczności;
 • potrafi przedstawiać się publiczności w jak najlepszym świetle oraz maskować swoje ewentualne słabości.

Metody pracy

 • symulacje debat (ćwiczenia) – w największym zakresie – zasadniczym celem kursu jest przygotowanie kursantów do prowadzenia dyskusji, debat, polemik, stąd najlepszą formą przygotowania do takich sytuacji jest ich ćwiczenie (symulacja);
 • wykład – w bardzo ograniczonym zakresie; w celu wprowadzenia do tematyki debat, retoryki i erystyki;
 • wykład konwersatoryjny – w ograniczonym zakresie – celem będzie bieżące weryfikowanie zrozumienia podawanych treści przez uczestników kursu.

Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów