Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Przekonywanie w biznesie i życiu prywatnym- praktyczne zajęcia debatanckie

Prowadzący: dr Marcin Łukaszewski, (współpraca) lic. Dawid Bartkowiak


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 290,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 14.02.2020
Zamknięcie zapisów: 2.03.2020
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 11.06.2020 18:30 - 20:00

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

 • przygotowanie uczestnika do rozpoznawania argumentów używanych w relacjach służbowych, w sferze publicznej i w relacjach prywatnych,
 • zapoznanie uczestnika z podstawowymi technikami retorycznymi i erystycznymi;
 • przygotowanie uczestnika do bycia gotowym do stanięcia przed każdym rodzajem publiczności (zarówno HR-owcem na rozmowie rekrutacyjnej, dyrektorem na rozmowie sprzedażowej, jak i przed kolegą) i skutecznego przekonywania do swojej racji.

Tematyka kursu

  1. Debata
  2. Perswazja i retoryka
 • dykcja
 • fizyczny aspekt przemawiania
 • podstawowe teorie perswazji
 • mówca a publiczność
 • stres
  1. Argumentacja (cz. 1)
 • podstawowe teorie i konstrukcje argumentów
 • identyfikacja
 • budowanie argumentów
 • budowanie case’ów i organizacja argumentów
 • obalanie argumentów
 • porównywanie argumentów
  1. Dowody w debacie
 • podstawy logiki
 • formy dowodu (dane, analogie, przykłady)
 • jak używać dowodów
 • jak walczyć z dowodami
 • aplikowalność oraz siła dowodu
 • analiza źródeł
  1. Argumentacja (cz. 2)
 • dirty tricks
 • wybór wartości, wybór słownictwa, wybór argumentów, “wybór publiczności”
  1. Bycie za i bycie przeciw
 • treningi budowanie case pozytywnego
 • treningi budowanie case negatywnego

Efekty kształcenia

Uczestnik kursu po jego zakończeniu zna:

 • podstawowe techniki retoryczne;
 • podstawową terminologię związaną z debatowaniem;
 • podstawowe chwyty erystyczne i retoryczne;
 • podstawowe zasady rządzące się debatą.

Uczestnik kursu po jego zakończeniu potrafi:

 • uczy się systemowo myśleć o słabościach swoich głęboko posiadanych przekonań;
 • konstruować proste, skuteczne argumenty w zróżnicowanych sytuacjach - w biznesie i życiu codziennym;
 • słuchać, żeby zrozumieć;
 • rozpoznać podstawowe techniki manipulacji, stosować je i je odpierać;
 • wyłapywać błędy poznawcze i ich unikać;
 • konstruować mocne odpowiedzi na argumentację oponentów oraz wykorzystywać wartości kluczowe dla drugiej strony sporu;
 • rozpoznać ciężar dowodu w każdej dyskusji i dobrać odpowiednie środki, żeby go wypełnić;
 • dopasować środki komunikacji do publiczności;
 • potrafi przedstawiać się publiczności w jak najlepszym świetle oraz maskować swoje ewentualne słabości.

Metody pracy

 • symulacje debat (ćwiczenia) – w największym zakresie – zasadniczym celem kursu jest przygotowanie kursantów do prowadzenia dyskusji, debat, polemik, stąd najlepszą formą przygotowania do takich sytuacji jest ich ćwiczenie (symulacja);
 • wykład – w bardzo ograniczonym zakresie; w celu wprowadzenia do tematyki debat, retoryki i erystyki;
 • wykład konwersatoryjny – w ograniczonym zakresie – celem będzie bieżące weryfikowanie zrozumienia podawanych treści przez uczestników kursu.

Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny.