Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Przemawianie publiczne- krok po kroku. Część II

Prowadzący: mgr Hanna Wiczanowska


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 325,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 17.09.2021
Zamknięcie zapisów: 4.10.2021
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 6.11.2021 15:00 - 18:15
2. sobota 13.11.2021 15:00 - 18:15
3. sobota 20.11.2021 15:00 - 18:15
4. sobota 27.11.2021 15:00 - 18:15
5. sobota 4.12.2021 15:00 - 18:15

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Kurs ten stanowi rozwinięcie, a zarazem kontynuację kursu pt. "Przemawianie publiczne - krok po kroku - cz. I". Jest on przede wszystkim adresowany do uczestników, którzy ukończyli już pierwszą część kursu z wystąpień publicznych (np. w ramach poprzednich edycji Uniwersytetu Otwartego) lub też posiadają już pewną wiedzę i doświadczenie w obszarze wystąpień publicznych i chciałyby poszerzyć umiejętności w tym obszarze, przede wszystkim o aspekty praktyczne oraz bardziej zaawansowane narzędzia. Celem kursu jest zatem nie tylko zwiększenie wiedzy oraz umiejętności uczestników z zakresu przygotowania i wygłaszania wystąpień publicznych, lecz także praca na poziomie ich kompetencji w tym obszarze, między innymi poprzez systematyczne treningi wypowiedzi przygotowanych i improwizowanych oraz regularne otrzymywanie skrojonej na miarę informacji zwrotnej od prowadzącej i innych uczestników grupy. 

Tematyka kursu

Tematem wspomnianego kursu są zaawansowane techniki przygotowywania oraz wygłaszania przemówień publicznych w taki sposób, aby efektywnie osiągnąć założony przez nas cel (rozumiany jako wartość dla widowni) oraz budować więź z widownią, do której przemawiamy. Kurs rozpocznie się powtórzeniem i usystematyzowaniem wiedzy wynikającej z poszczególnych stopni piramidy przemówień, tj: poziomów: celu (w aspekcie tematu i widowni), przygotowania materiału (ze szczególnym uwzględnieniem technik storytellingu), struktury oraz narzędzi wzmacniających nasz przekaz (języka, mowy ciała, pracy głosem itp). Kurs zostanie wzbogacony zarówno elementami praktycznymi w tym zakresie (trening przemówień przygotowanych i improwizowanych), zaawansowanymi narzędziami oraz rozszerzonymi sesjami udzielania i przyjmowania informacji zwrotnej (biorąc pod uwagę także zaznajomienie uczestników z narzędziami skutecznej ewaluacji). W początkowej części zajęć uczestnicy poznają praktyczne niebezpieczeństwa związane z nieprawidłowym zdefiniowaniem celu ogólnego i szczegółowego oraz z alienacji widowni (tj. postawienia celu mówcy ponad celem widowni, dla której przemawia).  Następnie kursanci wykonają odpowiednie ćwiczenia praktyczne w tym zakresie, m.in. z wykorzystaniem platformy classroom (w przypadku zajęć zdalnych) bądź też analizy nagrań, bądź tekstu przemówienia w przypadku zajęć stacjonarnych. Kolejnym krokiem będzie praca związana z przygotowaniem naszego materiału, ze szczególnym uwzględnieniem technik storytellingu oraz doboru prezentowanej argumentacji. Trzecim etapem będzie praca związana ze strukturami wystąpień publicznych, a uczestnicy skupią się na rozpoznawaniu oraz korygowaniu podstawowych błędów w tym obszarze wystąpień publicznych. Ostatnim modułem będzie natomiast praca w obszarze narzędzi wspierających przekaz: języka, mowy ciała oraz pracy głosem, wraz z elementami ćwiczenia gestykulacji, czytania interpretacyjnego, stawiania pauz, wykorzystywania konkretnych emocji itp.

Warsztat zostanie okraszony licznymi ćwiczeniami praktycznymi, polegającymi na przygotowywaniu poszczególnych elementów przemówienia, a także ćwiczeniu krótkich wypowiedzi improwizowanych jako rozgrzewki przed wygłoszeniem właściwego przemówienia. Istotną zaletą warsztatu będą rozszerzone sesje informacji zwrotnej, udzielanej nie tylko przez prowadzącą, ale także poszczególnych uczestników grupy. Uczestnicy poznają także narzędzia pomocne w procesie udzielania informacji zwrotnej.

Efekty uczenia się

Efekty kształcenia obejmują poszerzenie wiedzy, jak i umiejętności praktycznych, związanej z przygotowaniem i wygłaszaniem wystąpień publicznych, w porównaniu do materiału, z którym uczestnicy zostali zaznajomieni na pierwszym poziomie kursu. Ponadto, efektem kształcenia ma być również zdobycie kompetencji w obszarze wystąpień publicznych, poprzez regularne ćwiczenie wypowiedzi przygotowanych i improwizowanych oraz rozszerzone sesje, dopasowanej do mocnych i słabych stron każdego uczestnika, informacji zwrotnej.

Metody pracy

Część zajęć zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem elementów metody analytical dialogue, autorstwa prof. Charlesa Szypszaka oraz tradycyjnej metody problemowej, sprowadzającej się do zadawania uczestnikom zajęć coraz to bardziej szczegółowych pytań dotyczących wartości, jaką zamierzają przekazać widowni, cech odbiorców konkretnego przemówienia, mechanizmów inkluzji widowni, prawidłowości stosowania struktur oraz elementów wspierających przekaz.

W dalszej części zajęć przeważać będzie metoda praktyczna, polegająca na regularnie organizowanych sesjach wypowiedzi przygotowanych i improwizowanych, zwieńczonych sesjami udzielania indywidualnej i skrojonej na miarę informacji zwrotnej. W toku zajęć zostanie wykorzystana metoda waloryzacyjna, polegająca na oglądaniu fragmentów nagranych przemówień celem analizy mocnych stron mówcy oraz wskazaniu obszarów do poprawy.

 


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin będzie polegać na przygotowaniu 5-8 minutowego przemówienia z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi oraz umiejętności wypracowanych w toku zajęć. W porównaniu do pierwszej części kursu, dużo większy nacisk zostanie położony na elementy wspierające przekaz wykorzystane w konkretnym przemówieniu. Uczestnicy chcący przystąpić do egzaminu zostaną także poproszeni o udzielenie kompleksowej informacji zwrotnej innym osobom zdającym egzamin, stosownie do metod oraz technik trenowanych podczas zajęć. Ponadto, uczestnicy otrzymają także profesjonalną i szytą na miarę informację zwrotną od prowadzącej kurs.