Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne [kursy zdalne]

Przestępstwa przeciwko zabytkom archeologicznym

Prowadzący: mgr Diana Mroczek


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 300,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.12.2022
Zamknięcie zapisów: 20.12.2022
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 24.01.2023 17:30 - 19:00
2. wtorek 31.01.2023 17:30 - 19:00
3. wtorek 7.02.2023 17:30 - 19:00
4. wtorek 14.02.2023 17:30 - 19:00
5. wtorek 21.02.2023 17:30 - 19:00
6. wtorek 28.02.2023 17:30 - 19:00
7. wtorek 7.03.2023 17:30 - 19:00
8. wtorek 14.03.2023 17:30 - 19:00
9. wtorek 21.03.2023 17:30 - 19:00
10. wtorek 28.03.2023 17:30 - 19:00
11. wtorek 4.04.2023 17:30 - 19:00
12. wtorek 11.04.2023 17:30 - 19:00
13. wtorek 18.04.2023 17:30 - 19:00
14. wtorek 25.04.2023 17:30 - 19:00
15. wtorek 9.05.2023 17:30 - 19:00

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Zapoznanie kursanta z prawem ochrony zabytków w Polsce i w wybranych krajach

Zapoznanie z rodzajami przestępstw przeciwko zabytkom archeologicznym i metodami ich przeciwdziałania

Zapoznanie z wartością ochrony dziedzictwa archeologicznego dla społeczeństwa.

Tematyka kursu

Zajęcia mają na celu wprowadzenie uczestnika kursu w zagadnienia związane z przestępczością przeciwko zabytkom archeologicznym. Takie działania przestępcze obejmują nielegalne poszukiwania zabytków, rabowanie stanowisk archeologicznych, przemyt, paserstwo i fałszowanie zabytków. Bardzo ważnym zagadnieniem jest również nielegalny obrót zabytkami, który coraz częściej odbywa się na platformach e-commerce i portalach społecznościowych, takich jak Facebook, olx.pl, eBay, itp. Kursant pozna panujące prawo ochrony zabytków w Polsce oraz najważniejsze konwencje międzynarodowe, które uwzględnione są w prawnej ochronie zabytków wielu krajów, w tym również Polski.

Efekty uczenia się

Zna obowiązujące prawo ochrony zabytków w Polsce i świecie oraz podstawową terminologię

Potrafi określić największe i najczęstsze zagrożenia przestępstwami na zabytkach

Potrafi zidentyfikować podstawowe cechy charakterystyczne przestępstw na zabytkach

Potrafi identyfikować karne, administracyjne i cywilne formy ochrony zabytków

Dostrzega znaczenie i rolę ochrony zabytków archeologicznych

Metody pracy

Proponowanie zajęcia mają formę wykładu konwersatoryjnego. Każde zajęcia oparte będą o wykład prowadzącej uzupełniony prezentacją multimedialną. Kursanci zostaną również zaproszeni do dyskusji opartej na proponowanej literaturze oraz przedstawionym materiale. Pozwoli to na praktyczne poznanie metod rozpoznania przestępstw na zabytkach oraz zachęci do przedstawienia własnych refleksji na omawiany temat.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Test pisemny.