Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki prawno-społeczne

Przeszkody komunikacyjne i psychologiczne w podejmowaniu różnego typu decyzji biznesowych

Prowadzący: dr Oksana Erdeli


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: wykłady + warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 24.11.2017
Zamknięcie zapisów: 17.12.2017
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 13.01.2018 17:00 - 20:15
2. sobota 20.01.2018 17:00 - 20:15
3. sobota 27.01.2018 17:00 - 20:15
4. sobota 3.02.2018 17:00 - 20:15
5. sobota 10.02.2018 17:00 - 20:15
6. sobota 17.02.2018 17:00 - 20:15
7. sobota 24.02.2018 17:00 - 20:15
8. sobota 3.03.2018 17:00 - 18:30

Wydział Prawa i Administracji
al. Niepodległości 53; 61-714 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Przybliżenie roli mechanizmów podejmowania decyzji w życiu biznesowym. Uczulenie słuchacza na przeszkody komunikacyjne i psychologiczne towarzyszące procesowi podejmowania decyzji.

Tematyka kursu

Podstawowe komponenty procesu podejmowania decyzji.

Miejsce elementów komunikacji biznesowej w procesie podejmowania decyzji.

Typy intuicji i rodzaje myślenia na podstawie założeń Kahnemana, Kleina i innych badaczy.

Studium przypadku. Realizacja procesów podejmowania decyzji niezbędnych w trakcie przeprowadzenia negocjacji biznesowych.

Pojęcie przywództwa i decyzji przywódczych. Decyzję zarządcze.

Studium przypadku. Analiza przedstawionych materiałów audio i wideo w kierunku podejmowania decyzji przywódczych i zarządczych.

Różnica pomiędzy decyzjami przywódczymi, zarządczymi, strategicznymi oraz aksjologicznymi.

Studium przypadku. Przeprowadzenie procesów decyzyjnych różnego typu na zaproponowany temat z zakresu działalności biznesowej.

Efekty kształcenia

Potrafi stworzyć plan pracy zespołu podejmującego decyzję według zapotrzebowania biznesowego.

Umie przeanalizować podjęte decyzję zgodnie z algorytmami procesów decyzyjnych.

Potrafi myśleć strategicznie.

Potrafi zaplanować własny rozwój zawodowy zgodnie z zapotrzebowaniem osobistym
i społecznym.

Metody pracy

wykłady, eksperymenty, warsztaty


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Test z pytaniami otwartymi i rozwiązanie studium przypadku.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów