Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Przygotowanie materiałów reklamowych i informacyjnych. Kurs podstawowy

Prowadzący: dr hab. Marcin Telicki


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 370,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 6.09.2019
Zamknięcie zapisów: 30.09.2019
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 30.10.2019 16:30 - 19:45
2. środa 13.11.2019 16:30 - 19:45
3. środa 27.11.2019 16:30 - 19:45
4. środa 11.12.2019 16:30 - 19:45
5. środa 8.01.2020 16:30 - 19:45
6. środa 22.01.2020 16:30 - 19:45
7. środa 5.02.2020 16:30 - 19:45
8. środa 12.02.2020 18:15 - 19:45

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
ul. Fredry 10; 61-701 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z różnymi formami materiałów informacyjnych i promocyjnych. Uczestnicy poznają podstawowe zasady kompozycji graficznej oraz nauczą się, jak przygotować komunikatywne i przekonujące teksty. Przedstawione zostaną aspekty teoretyczne tematu, jednak nacisk położony zostanie na ćwiczenia praktyczne (przygotowanie materiałów w programach graficznych i edytorach tekstu).

Tematyka kursu

Przygotowanie atrakcyjnych plakatów i ulotek – projekty, narzędzia, przygotowanie do druku

Różne formy broszur – kompozycja, układ graficzny, teksty

Materiały do rozdawania (podczas lekcji, szkoleń, spotkań) – wady i zalety różnych rozwiązań

Infografika – elementy graficzne i tekstowe, programy do przygotowywania, funkcjonalność

Raport i sprawozdanie – przygotowanie dokumentów w sposób atrakcyjny graficznie.

Efekty kształcenia

Uczestnicy zdobywają wiedzę:

- na temat skutecznej komunikacji

- o estetyce przekazu medialnego

- o poprawności językowej i skuteczności przekazu tekstowego

- o wybranych zagadnieniach semiotycznych    

 

Uczestnicy zdobywają umiejętności:

- obsługi programów graficznych, edytorów tekstu i kreatorów diagramów i infografik

- obsługi narzędzi do zespołowej pracy nad projektem

- edytowania i opracowywania materiałów (w wersji papierowej i elektronicznej)

- prezentacji wyników pracy indywidualnej lub grupowej

Metody pracy

Elementy wykładu, praca warsztatowa.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Przygotowanie pracy zaliczeniowej na podstawie zdobytych umiejętności.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów