Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Przypadek osy rozbójniczej- duchowe konteksty literatury

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Artur Jocz


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 340,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 7.09.2018
Zamknięcie zapisów: 30.09.2018
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 20.10.2018 10:00 - 11:30
2. sobota 27.10.2018 10:00 - 11:30
3. sobota 3.11.2018 10:00 - 11:30
4. sobota 10.11.2018 10:00 - 11:30
5. sobota 17.11.2018 10:00 - 11:30
6. sobota 24.11.2018 10:00 - 11:30
7. sobota 1.12.2018 10:00 - 11:30
8. sobota 8.12.2018 10:00 - 11:30
9. sobota 15.12.2018 10:00 - 11:30
10. sobota 5.01.2019 10:00 - 11:30
11. sobota 12.01.2019 10:00 - 11:30
12. sobota 19.01.2019 10:00 - 11:30
13. sobota 26.01.2019 10:00 - 11:30
14. sobota 2.02.2019 10:00 - 11:30
15. sobota 9.02.2019 10:00 - 11:30

Wydział Nauk Społecznych
ul. Szamarzewskiego 89; 60-568 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Zapoznanie słuchaczy z filozoficzno-duchowym wymiarem wybranych utworów literatury polskiej. Kolejnym celem jest wyrobienie u słuchaczy umiejętności odczytywania, interpretowania tych kontekstów, a następnie wykorzystywania ich do wzbogacenia jakości własnej egzystencji.    

Tematyka kursu

Kreując metaforę „osy rozbójniczej”, Tadeusz Miciński (1873-1918) wyeksplikował istniejącą w literaturze pokusę odkrywania, tworzenia, a nawet eksperymentowania  z duchowymi rzeczywistościami. Odrzucając mimetyczne cele literackiego obrazowania, pisarz może zatem budować ontologiczne podstawy własnych, osobistych światów. Ćwiczenia będą przebiegały w kierunku ukazania alternatywnego charakteru owych światów wobec głównych nurtów duchowych i postaw etycznych, które funkcjonują w kulturze polskiej.

Przedmiotem szczególnej interpretacyjnej uwagi będą: Krąg pism mistycznych Juliusza Słowackiego (1809-1849), Niedokończony poemat Zygmunta Krasińskiego (1812-1859), Il regno doloroso Stanisława Przybyszewskiego (1868-1927), Xiądz Faust i Nietota. Księga tajemna Tatr Tadeusza Micińskiego, Kosmos Witolda Gombrowicza (1904-1969).

Efekty kształcenia

Uczestnik wie o istnieniu duchowych podstaw wybranych tekstów literatury polskiej i rozumie ich znaczenie dla ostatecznego kształtu dzieła. Potrafi rozpoznawać owe duchowe (np. gnostyckie, neognostyczne) kategorie pojęciowe w poszczególnych utworach literackich. Potrafi również zdefiniować ich alternatywny charakter wobec głównych nurtów duchowych i postaw etycznych, które funkcjonują w kulturze polskiej. Potrafi wreszcie wykorzystać  je do ubogacenia własnego życia.

Metody pracy

Wspólna lektura, interpretacja i dyskusja na temat wybranych tekstów literatury polskiej oraz literatury przedmiotu.   


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny.