Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki prawno-społeczne [kursy zdalne]

Psychologia człowieka. Część I

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 390,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 24.02.2023
Zamknięcie zapisów: 17.03.2023
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 19

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 20.04.2023 17:00 - 19:15
2. czwartek 27.04.2023 17:00 - 19:15
3. czwartek 11.05.2023 17:00 - 19:15
4. czwartek 18.05.2023 17:00 - 19:15
5. czwartek 25.05.2023 17:00 - 19:15
6. czwartek 1.06.2023 17:00 - 19:15
7. czwartek 8.06.2023 17:00 - 19:15
8. czwartek 15.06.2023 17:00 - 19:15
9. czwartek 22.06.2023 17:00 - 19:15
10. czwartek 29.06.2023 17:00 - 19:15

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Przekazanie podstaw wiedzy z zakresu psychologii społecznej; rozwinięcie zdolności wykorzystywania kategorii teoretycznych do charakterystyki wpływu społecznego w mikrostrukturach społecznych; rozwinięcie umiejętności krytycznego myślenia i oceniania zachowań ludzi w kontekście usystematyzowanej wiedzy. Proponuję uczestnictwo w tym kursie jako pierwszej części, którą można potem kontynuować w ramach Psychologia człowieka 2 (części pozostają odrębnymi całościami, nie ma konieczności udziału we wszystkich).

Tematyka kursu

Tematyka oscyluje wokół psycho-społecznych mechanizmów regulujących zachowania ludzi i tłumaczących podstawowe sposoby interpretacji tych mechanizmów, osadzone w teoriach i koncepcjach psychologicznych. Elementy praktyczne pozwalają na pokazanie słuchaczom efektywnych działań socjotechnicznych w zakresie wybranych tematów.

Czym jest psychologia?

Podstawowe teorie psychologiczne.

Postawy – kształtowanie i modyfikacje.

Praktyka perswazji.

Stereotypy i uprzedzenia społeczne.

Komunikacja niewerbalna.

Wywieranie wpływu na ludzi. Manipulacje.

Kulturowe zróżnicowanie komunikacji niewerbalnej.

Czy jest możliwa komunikacja międzygatunkowa.

Klasyczne eksperymenty psychologiczne- P.Zimbardo.

Niebieskoocy- klasyka eksperymentów psychologicznych

Konformizm i samospełniające się proroctwa.

Eksperyment Stanleya Millgrama

Agresja interpersonalna.

Charakterystyka pracy grupy i proces grupowy.

Efekty uczenia się

Uczestnik zdobędzie wiedzę z zakresu rozumienia psychospołecznych mechanizmów funkcjonowania człowieka, szczególnie tych podstawowych- jak komunikacja, konformizm czy agresja. Pozna zasady tworzenia i zwalczania stereotypów, a także metody wywierania wpływu na ludzi, perswadowania i tworzenia skutecznych perswazyjnie komunikatów. Dzięki ćwiczeniom praktycznym, uczestnicy będą mieli możliwość otrzymania informacji zwrotnej o swoich zachowaniach społecznych. Uczestnicy poznają podstawowe pojęcia i terminy psychologiczne, a także obowiązujące paradygmaty. Zapoznają się z wybranymi narzędziami psychologicznymi (testy, assesment center, elementy pracy warsztatowej).

Metody pracy

wykład interaktywny oparty na prezentacjach w Power Point, wykorzystujących materiały wizualne i audio. Ważnym elementem zajęć jest dyskusja- wykład interaktywny zakłada aktywne uczestnictwo słuchaczy, którzy będą proszeni o zapoznawanie się ze wskazanymi pozycjami bibliograficznymi.

 Literatura:

Aronson E. (1978) Człowiek istota społeczna. Warszawa: PWN.

Aronson E. (1997) (red) Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań: Zysk i S-ka.

Domachowski W. (1993). Psychologia społeczna komunikacji niewerbalnej. Toruń: Edytor.

Hall E. (1976). Ukryty wymiar. Warszawa: PIW.

Mika S. (1987). Psychologia społeczna. Warszawa: PWN.

Stoner A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R. (1997). Kierowanie. Warszawa: Wydawnictwo Ekonomiczne. Zimbardo P.G., Ruch F.L. (1994). Psychologia i życie. Warszawa: PWN.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.