Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Psychologia egzystencjalna w pigułce- refleksja nad sensem życia i wyznawanymi wartościami

Prowadzący: dr Matylda Pachowicz


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 290,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 17.09.2021
Zamknięcie zapisów: 11.10.2021
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 28.10.2021 18:00 - 19:30
2. czwartek 4.11.2021 18:00 - 19:30
3. czwartek 18.11.2021 18:00 - 19:30
4. czwartek 25.11.2021 18:00 - 19:30
5. czwartek 2.12.2021 18:00 - 19:30
6. czwartek 9.12.2021 18:00 - 19:30
7. czwartek 16.12.2021 18:00 - 19:30
8. czwartek 13.01.2022 18:00 - 19:30
9. czwartek 20.01.2022 18:00 - 19:30
10. czwartek 27.01.2022 18:00 - 19:30

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Zapoznanie słuchaczy z wybranymi koncepcjami psychologicznymi poruszającymi kwestie egzystencjalne oraz scharakteryzowanie czołowych postaci tego nurtu.

Dostarczenie pogłębionej wiedzy na temat wielowymiarowości bycia oraz różnych sposobów doświadczania poczucia sensu życia.

Zapoznanie słuchaczy z wybranymi metodami poszukiwania sensu oraz stworzenie okazji do pogłębienia refleksji nad poszukiwaniem szczęścia.

Zapoznanie słuchaczy z wybranymi technikami logoterapeutycznymi.

Tematyka kursu

Uczestnik uzyska wiedzę na następujące tematy:

  • Wymiary sensu i jego psychologiczna analiza
  • Warunki niezbędne dla odnalezienia sensu
  • Poczucie spełnienia oraz egzystencjalna samorealizacja
  • Wartości a nasze osobiste potrzeby i dążenia
  • Podstawowe warunki spełnionej egzystencji
  • Egzystencjalna droga do szczęścia (szczęście pomimo cierpienia) 
  • Uczucia i emocje egzystencjalnie znaczące
  • Egzystencjalna pustka a egzystencja kreatywna
  • Rozwijanie nadziei w życiu dorosłym oraz strategie pracy nad sobą

Efekty uczenia się

Słuchacz rozróżnia podstawowe koncepcje psychologiczne oraz potrafi analizować procesy poznawcze i emocjonalne z perspektywy egzystencjalnej.  

Słuchacz ma wiedzę na temat różnych wymiarów sensu oraz różnorodnych sposobów doświadczania poczucia sensu życia.

Słuchacz propaguje zasady dbałości o zdrowie psychiczne (nie tylko w aspekcie psychodynamicznym, ale również noodynamicznym) w swoim najbliższym otoczeniu.

Metody pracy

praca w grupach, analiza przypadków, dyskusja, wykład


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny.