Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Psychologia kochania

Prowadzący: dr Piotr Olesiński


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 340,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 7.09.2018
Zamknięcie zapisów: 30.09.2018
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 17.10.2018 17:00 - 18:30
2. środa 24.10.2018 17:00 - 18:30
3. środa 7.11.2018 17:00 - 18:30
4. środa 14.11.2018 17:00 - 18:30
5. środa 21.11.2018 17:00 - 18:30
6. środa 28.11.2018 17:00 - 18:30
7. środa 5.12.2018 17:00 - 18:30
8. środa 12.12.2018 17:00 - 18:30
9. środa 19.12.2018 17:00 - 18:30
10. środa 9.01.2019 17:00 - 18:30
11. środa 16.01.2019 17:00 - 18:30
12. środa 23.01.2019 17:00 - 18:30
13. środa 30.01.2019 17:00 - 18:30
14. środa 6.02.2019 17:00 - 18:30
15. środa 13.02.2019 17:00 - 18:30

Wydział Nauk Społecznych
ul. Szamarzewskiego 89; 60-568 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

 • zapoznanie z wiedzą na temat modeli miłości (funkcjonalnej i dysfunkcjonalnej) oraz podstawowymi uwarunkowaniami (biologicznymi, psychicznymi i społeczno-kulturowymi) zdolności do kochania w związku miłosnym dwóch osób;
 • wykształcenie umiejętności opisywania i wyjaśniania poziomu zdolności do miłości;
 • wykształcenie postawy otwartości dotyczącej różnorodnych typów relacji miłosnych i potrzeby aktualizacji wiedzy dotyczącej związków miłosnych.

Tematyka kursu

 1. Miłość – podstawowe definicje
 • Miłość i związek miłosny – podstawowe definicje. Opisowe modele miłości w psychologii – model miłości Johna Lee i trójczynnikowa koncepcja miłości R. Sternberga
 • Jak zmienia się doświadczanie miłości w czasie trwania relacji miłosnej. Narzędzia samoopisowe do pomiaru miłości
 • Czym miłość może być zaburzona? Kryteria zdrowej i niezdrowej miłości
 • Związki miłości z seksualnością. Miłość a płeć, tożsamość płciowa, rola płciowa, preferencje i realizacja seksualna
 1. Zdolność do kochania i jej uwarunkowania
 • Biologiczne i ewolucyjne uwarunkowania zdolności do kochania
 • Podstawowe ujęcia człowieka w psychologii, jak psychologia wyjaśnia, opisuje i przewiduje emocje, myśli i zachowania człowieka
 • Humanistyczny potencjał kochania – miłość w piramidzie potrzeb A. Maslowa oraz miłość jako sztuka u E. Fromma
 • Zdolność do kochania w teoriach nawiązujących do myśli psychoanalitycznej. Miłość jako przywiązanie, partner relacji miłosnej jako bezpieczna przystań
 • Miłość jako zdolność rozwijająca się na przestrzeni życia wg E. Eriksona
 • Miłość a paradygmat poznawczo-behawioralny. Myślenie o miłości a doświadczanie miłości
 • Miłość a otaczające nas legendy, historie, narracje. Wpływ dominującej kultury na zdolność do kochania
 • Różnorodność związków miłosnych i ich znaczenie w życiu
 • Kobieco-kobiece, kobieco-męskie i męsko-męskie relacje miłosne
 • Satysfakcja z relacji i szczęście jednostki a miłość
 • Miłość kontrowersyjna: poliamoria, poligamia, związek otwarty, aseksualność i autoseksualność

Efekty kształcenia

Znajomość pojęć dotyczących miłości, związków miłosnych i seksualności człowieka

Posługiwanie się podstawową wiedzą na temat biologicznych, psychicznych i społeczno-kulturowych uwarunkowań zdolności do miłości

Umiejętność stawiania hipotez dotyczących przyczyn funkcjonalnego i dysfunkcjonalnego doświadczania miłości jednostki w relacji miłosnej

Wykazywanie otwartej postawy wobec różnorodnych typów relacji miłosnych i jednostkowych doświadczeń miłosnych.

Metody pracy

prezentacje multimedialne, dyskusje, prace w grupach, prace nad studiami przypadków, praca z kwestionariuszami do pomiaru doświadczanej miłości, analizy fragmentów filmów.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Test jednokrotnego wyboru.