Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Psychologia poznawcza w pigułce- trening zdrowego sposobu myślenia

Prowadzący: dr Matylda Pachowicz


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 370,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 25.02.2022
Zamknięcie zapisów: 18.03.2022
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 25.04.2022 18:00 - 20:30
2. poniedziałek 9.05.2022 18:00 - 20:30
3. poniedziałek 16.05.2022 18:00 - 20:30
4. poniedziałek 23.05.2022 18:00 - 20:30
5. poniedziałek 30.05.2022 18:00 - 20:30
6. poniedziałek 6.06.2022 18:00 - 20:30
7. poniedziałek 13.06.2022 18:00 - 20:30
8. poniedziałek 20.06.2022 18:00 - 20:30
9. poniedziałek 27.06.2022 18:00 - 20:30
10. poniedziałek 4.07.2022 18:00 - 20:30

Wydział Studiów Edukacyjnych
ul. Szamarzewskiego 89; 60-568 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

 • Zapoznanie słuchaczy z teorią opartą o najnowsze badania z obszaru psychologii poznawczej
 • Dostarczenie pogłębionej wiedzy na temat wielowymiarowości bycia oraz różnych sposobów zmiany sposobu myślenia na zdrowszy i bardziej konstruktywny
 • Zapoznanie słuchaczy z wybranymi metodami i technikami nastawionymi na pracę z przekonaniami, negatywnymi myślami i nastrojami

Tematyka kursu

Uczestnik uzyska wiedzę na następujące tematy:

 • nastroje pozytywne a sposoby myślenia
 • strategie radzenia sobie ze schematami poznawczymi oraz emocjonalnymi
 • praktyka życia w pełni świadomego/uważnego, z wykorzystaniem medytacji, afirmacji oraz wizualizacji
 • sposoby radzenia sobie z rozpamiętywaniem i ruminacjami pomocne w pokonywaniu trudności życiowych
 • zdrowe poczucie własnej wartości – schemat pracy nad niskim poczuciem własnej wartości
 • regulowanie stanów niepokoju, lęku oraz bólu psychicznego
 • sposoby radzenia sobie z doznaną krzywdą z wykorzystaniem elementów terapii narracyjnej
 • pozytywne przeformułowania w procesie stawania się bardziej optymistycznym i zdrowszym z wykorzystaniem elementów racjonalnej terapii zachowania (RTZ)

Efekty uczenia się

Słuchacz kursu rozróżnia podstawowe koncepcje psychologiczne oraz potrafi analizować procesy poznawcze i emocjonalne z perspektywy psychologii poznawczej   

Słuchacz kursu ma wiedzę na temat różnych metod oraz technik pracy z przekonaniami, negatywnymi myślami i nastrojami i potrafi wykorzystać ją w swoim życiu osobistym

Słuchacz kursu propaguje zasady zdrowego myślenia w swoim najbliższym otoczeniu a tym samym zasady dbałości o psychologiczny dobrostan

Metody pracy

praca w parach, analiza przypadków, dyskusja, wykład, ćwiczenia do pracy indywidualnej


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny.