Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne [kursy zdalne]

Psychologia pozytywna- o sztuce budowania szczęśliwego i dobrego życia

Prowadzący: dr Matylda Pachowicz


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 390,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.12.2022
Zamknięcie zapisów: 20.12.2022
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 1.02.2023 18:00 - 20:30
2. środa 8.02.2023 18:00 - 20:30
3. środa 15.02.2023 18:00 - 20:30
4. środa 22.02.2023 18:00 - 20:30
5. środa 1.03.2023 18:00 - 20:30
6. środa 8.03.2023 18:00 - 20:30
7. środa 15.03.2023 18:00 - 20:30
8. środa 22.03.2023 18:00 - 20:30
9. środa 29.03.2023 18:00 - 20:30
10. środa 5.04.2023 18:00 - 20:30

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

 • Zapoznanie słuchaczy z teorią opartą o najnowsze badania z obszaru psychologii pozytywnej
 • Dostarczenie pogłębionej wiedzy na temat wielowymiarowości bycia oraz różnych sposobów doświadczania szczęścia i zwiększania psychologicznego dobrostanu
 • Zapoznanie słuchaczy z wybranymi metodami i technikami nastawionymi na poszukiwanie silnych stron i zasobów człowieka

Tematyka kursu

Uczestnik uzyska wiedzę na następujące tematy:

 • sposoby rozwijania siły charakteru oraz wewnętrznych zasobów pomocnych w pokonywaniu trudności/kryzysów życiowych
 • uwarunkowania szczęśliwego życia oraz rozwijanie zdolności do odczuwania radości życia
 • pozytywne zdrowie a pozytywne nastroje (regulacja nastrojów)
 • praktyka życia w pełni świadomego/uważnego oraz samowspółczucia
 • dobre samopoczucie a spokój wewnętrzny i energia życiowa
 • elementy składowe pozytywności - rola pozytywnych emocji oraz pozytywnych relacji interpersonalnych w naszym życiu
 • sposoby radzenia sobie z doznaną krzywdą z wykorzystaniem elementów terapii opartej na przebaczaniu
 • pozytywne przeformułowania w procesie stawania się bardziej optymistycznym i radosnym w życiu; nowe doświadczenie straty oraz traumy

Efekty uczenia się

Słuchacz kursu rozróżnia podstawowe koncepcje psychologiczne oraz potrafi analizować procesy poznawcze i emocjonalne z perspektywy psychologii pozytywnej   

Słuchacz kursu ma wiedzę na temat różnych sposobów doświadczania szczęścia oraz poczucia spełnienia w życiu i potrafi wykorzystać ją w swoim życiu osobistym

Słuchacz kursu propaguje w swoim najbliższym otoczeniu ideę dobrego życia oraz zasady dbałości o psychologiczny dobrostan

Metody pracy

praca w parach, analiza przypadków, dyskusja, wykład, ćwiczenia do pracy indywidualnej


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów