Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Psychologia pozytywna- o sztuce budowania szczęśliwego i dobrego życia

Prowadzący: dr Matylda Pachowicz


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 370,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 25.02.2022
Zamknięcie zapisów: 31.03.2022
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 26.04.2022 18:00 - 20:30
2. wtorek 10.05.2022 18:00 - 20:30
3. wtorek 17.05.2022 18:00 - 20:30
4. wtorek 24.05.2022 18:00 - 20:30
5. wtorek 31.05.2022 18:00 - 20:30
6. wtorek 7.06.2022 18:00 - 20:30
7. wtorek 14.06.2022 18:00 - 20:30
8. wtorek 21.06.2022 18:00 - 20:30
9. wtorek 28.06.2022 18:00 - 20:30
10. wtorek 5.07.2022 18:00 - 20:30

Wydział Studiów Edukacyjnych
ul. Szamarzewskiego 89; 60-568 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

 • Zapoznanie słuchaczy z teorią opartą o najnowsze badania z obszaru psychologii pozytywnej
 • Dostarczenie pogłębionej wiedzy na temat wielowymiarowości bycia oraz różnych sposobów doświadczania szczęścia i zwiększania psychologicznego dobrostanu
 • Zapoznanie słuchaczy z wybranymi metodami i technikami nastawionymi na poszukiwanie silnych stron i zasobów człowieka

Tematyka kursu

Uczestnik uzyska wiedzę na następujące tematy:

 • sposoby rozwijania siły charakteru oraz wewnętrznych zasobów pomocnych w pokonywaniu trudności/kryzysów życiowych
 • uwarunkowania szczęśliwego życia oraz rozwijanie zdolności do odczuwania radości życia
 • pozytywne zdrowie a pozytywne nastroje (regulacja nastrojów)
 • praktyka życia w pełni świadomego/uważnego oraz samowspółczucia
 • dobre samopoczucie a spokój wewnętrzny i energia życiowa
 • elementy składowe pozytywności - rola pozytywnych emocji oraz pozytywnych relacji interpersonalnych w naszym życiu
 • sposoby radzenia sobie z doznaną krzywdą z wykorzystaniem elementów terapii opartej na przebaczaniu
 • pozytywne przeformułowania w procesie stawania się bardziej optymistycznym i radosnym w życiu; nowe doświadczenie straty oraz traumy

Efekty uczenia się

Słuchacz kursu rozróżnia podstawowe koncepcje psychologiczne oraz potrafi analizować procesy poznawcze i emocjonalne z perspektywy psychologii pozytywnej   

Słuchacz kursu ma wiedzę na temat różnych sposobów doświadczania szczęścia oraz poczucia spełnienia w życiu i potrafi wykorzystać ją w swoim życiu osobistym

Słuchacz kursu propaguje w swoim najbliższym otoczeniu ideę dobrego życia oraz zasady dbałości o psychologiczny dobrostan

Metody pracy

praca w parach, analiza przypadków, dyskusja, wykład, ćwiczenia do pracy indywidualnej


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny.