Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki prawno-społeczne

Psychologia rozwoju dzieci i młodzieży

Prowadzący: dr Joanna Matejczuk


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 24.11.2017
Zamknięcie zapisów: 17.12.2017
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 16.01.2018 16:30 - 20:15
2. wtorek 23.01.2018 16:30 - 20:15
3. wtorek 30.01.2018 16:30 - 20:15
4. wtorek 6.02.2018 16:30 - 20:15
5. wtorek 27.02.2018 16:30 - 20:15
6. wtorek 6.03.2018 16:30 - 20:15

Wydział Nauk Społecznych (Międzychodzka)
ul. Międzychodzka 5; 60-371 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

 • Poszerzenie wiedzy na temat specyfiki przebiegu procesu rozwoju człowieka w dzieciństwie i okresie dorastania
 • Rozwijanie umiejętności rozpoznawania i analizy czynników sprzyjających oraz czynników ryzyka w procesie rozwoju i wychowania dzieci i młodzieży
 • Wzbudzenie refleksji nad znaczeniem dzieciństwa dla funkcjonowania w kolejnych okresach życia

Tematyka kursu

W trakcie zajęć omówione zostaną kolejne fazy rozwoju człowieka: od okresu prenatalnego do dorastania. Zwrócimy uwagę na najważniejsze wyzwania rozwojowe w każdym okresie, omówimy dynamikę zmian.

 1. Rozwój w okresie prenatalnymi i noworodkowym (magia rozwoju w brzuchy mamy – fakty i mity, znaczenie porodu, potrzeby i kompetencje noworodka)
 2. Rozwój w okresie niemowlęcym i poniemowlęcym (wybór obiektu przywiązania i funkcjonowanie społeczno-emocjonalne, rozwój psychomotoryczny, inteligencja sensomotoryczna, od płaczu i gaworzenia do pierwszych słów i zdań; bunt dwulatka, czyli jak rodzi się autonomia i wolna wola)
 3. Rozwój w okresie przedszkolnym (zabawa i jej nieoceniony wpływ na rozwój; zaskakujące myślenie i mówienie przedszkolaka: myślenie przedoperacyjne, przejawy moralności heteronomicznej, rozwój mowy; funkcjonowanie w domu i w przedszkolu, jak wspierać rozwój inicjatywy wieku przedszkolnego, strefa najbliższego rozwoju)
 4. Rozwój w okresie wczesnoszkolnym (blaski i cienie funkcjonowania w szkole, gotowość szkolna, myślenie oparte na operacjach konkretnych, nowe formy myślenia moralnego, funkcjonowanie w grupie rówieśniczej, poczucie kompetencji jako kompetencja kluczowa okresu szkolnego)
 5. Adolescencja (dojrzewanie: zmiany w ciele i umyśle, przejawy i znaczenie buntu, od myślenia konkretnego do operacji formalnych, kształtowanie własnej tożsamości, statusy tożsamości i tożsamość negatywna, u progu dorosłości).

Efekty kształcenia

Uczestnik:

(1) posiada podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka w okresie dzieciństwa i dorastania, zarówno w aspekcie biologicznym, psychologicznym i społecznym,

2) potrafi wykorzystać podstawową wiedzę o rozwoju człowieka do analizowania zjawisk psychologicznych obserwowanych w naturalnych sytuacjach w domu, przedszkolu, szkole,

(3) dostrzega wielość i złożoność uwarunkowań rozwoju i funkcjonowania dzieci i młodzieży, oraz wpływ pierwszych lat życia na funkcjonowanie w całym cyklu życia.

Metody pracy

Wykład interaktywny z prezentacją multimedialną bogato ilustrowany przykładami, dyskusja wokół ważnych i kontrowersyjnych kwestii, możliwość wspólnej analizy przykładów podawanych przez uczestników.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

egzamin pisemny

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów