Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki prawno-społeczne

Psychologia rozwoju- nic bardziej praktycznego niż dobra teoria

Prowadzący: dr Joanna Matejczuk


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 210,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 24.11.2017
Zamknięcie zapisów: 17.12.2017
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 17.01.2018 17:00 - 20:00
2. środa 24.01.2018 17:00 - 20:00
3. środa 31.01.2018 17:00 - 20:00
4. środa 7.02.2018 17:00 - 20:00
5. środa 28.02.2018 17:00 - 20:00

Wydział Nauk Społecznych (Międzychodzka)
ul. Międzychodzka 5; 60-371 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

 • Poszerzenie wiedzy na temat specyfiki przebiegu procesu rozwoju człowieka w cyklu życia – od urodzenia do późnej dorosłości
 • Rozwijanie refleksji nad wynikami badań z psychologii rozwoju
 • Rozwijanie umiejętności analizowania zjawisk psychologicznych w oparciu o teorie rozwojowe
 • Wzbudzenie refleksji nad użytecznością wykorzystania wiedzy rozwojowej w szeroko rozumianej praktyce społecznej

Tematyka kursu

W trakcie zajęć zwrócimy uwagę na to, w jaki sposób teorie psychologiczne wyjaśniają nasz rozwój biologiczny, poznawczy, społeczno-emocjonalny, osobowości, moralny, werbalno-komunikacyjny i seksualny. Do analizy fenomenu rozwoju oraz funkcjonowania w różnych momentach życia wykorzystane zostaną między innymi teorie podejmujące problematykę:

 1. rozwoju inteligencji (J. Piaget)
 2. rozwoju moralnego (J. Piaget i L. Kohlberg),
 3. rozwoju psycho-seksualnego (Z. Freud),
 4. psychospołecznych fundamentów kształtowania się osobowości (E.H. Erikson).
 5. rozwoju języka i funkcji komunikacyjnych (teorie psycholingwistyczne)
 6. przenikania się środowisk rozwoju człowieka (U. Bronnfenbrenner)
 7. funkcjonowania społeczno-emocjonalnego (teorie podejmujące problem przywiązania)
 8. uczenia się i nauczania, w tym strefy aktualnego i najbliższego rozwoju (L.S. Wygotski)

Efekty kształcenia

Uczestnik:

(1) posiada podstawową wiedzę na temat rozważań teoretycznych w obszarze psychologii rozwoju człowieka, zna wybrane klasyczne i współczesne badania,

(2) dostrzega wielość i złożoność uwarunkowań rozwoju i funkcjonowania człowieka w całym cyklu życia,

(3) potrafi wykorzystać wiedzę do analizowania zjawisk psychologicznych pojawiających się w codziennych sytuacjach.

Metody pracy

Wykład interaktywny z prezentacją multimedialną bogato ilustrowany przykładami, dyskusja wokół ważnych i kontrowersyjnych problemów, możliwość wspólnej analizy przykładów podawanych przez uczestników.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

egzamin pisemny

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów