Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki prawno-społeczne

Psychologia społeczna dla początkujących

Prowadzący: dr Joanna Jarmużek


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 180,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.02.2018
Zamknięcie zapisów: 23.02.2018
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 13.03.2018 18:00 - 20:15
2. wtorek 20.03.2018 18:00 - 20:15
3. wtorek 27.03.2018 18:00 - 20:15
4. wtorek 10.04.2018 18:00 - 20:15
5. wtorek 17.04.2018 18:00 - 20:15

Wydział Nauk Społecznych (Międzychodzka)
ul. Międzychodzka 5; 60-371 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Podstawowym celem warsztatów będzie przekazanie wiedzy z zakresu psychologii społecznej, mechanizmów warunkujących ludzkie funkcjonowanie w różnych sytuacjach społecznych. Omówione zostaną podstawowe mechanizmy wpływu społecznego warunkujące zachowanie człowieka w grupie i poza nią. Przeanalizowane zostaną mechanizmy społeczne pod kątem tego jak wpływają na ludzkie myślenie, emocje i zachowanie.

Warsztaty mają wymiar praktyczny – dlatego każdy temat będzie odnoszony do życia codziennego uczestników. Słuchacze, będą mogli samodzielnie powiązać teorię z praktyką. Na każdym warsztacie będziemy wykorzystywać pracę w grupach, gry społeczne, zadania, żeby samodzielnie doświadczyć tego, co zostanie omówione na początku zajęć w formie mini-wykładów.

Tematyka kursu

  • Wpływ społeczny – czym jest? Czynniki warunkujące siłę wpływu społecznego.
  • Podstawowe mechanizmy wpływu społecznego.
  • Czynniki warunkujące ocenę sytuacji społecznej.
  • Ja w grupie. Czy inni wpływają na moje zachowanie, sądy i emocje?
  • Grupa w procesie społecznym.

Efekty kształcenia

Znajomość podstawowych zasad wpływu społecznego.

Znajomość podstawowych mechanizmów społecznych.

Uczestnik będzie potrafił odnieś poznane zjawiska i mechanizmy do życia codziennego.

Uczestnik będzie znał podstawowe eksperymenty społeczne.

Metody pracy

wykład uczestniczący, praca w grupach, praca indywidualna, gry społeczne, zadania


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów