Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Psychologia społeczna dla początkujących

Prowadzący: dr Joanna Jarmużek


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 240,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 7.09.2018
Zamknięcie zapisów: 30.09.2018
Min. liczba uczestników: 19
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 17.10.2018 18:30 - 20:45
2. środa 24.10.2018 18:30 - 20:45
3. środa 31.10.2018 18:30 - 20:45
4. środa 7.11.2018 18:30 - 20:45
5. środa 14.11.2018 18:30 - 20:45

Wydział Studiów Edukacyjnych
ul. Szamarzewskiego 89; 60-568 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Podstawowym celem warsztatów będzie przekazanie wiedzy z zakresu psychologii społecznej, mechanizmów warunkujących ludzkie funkcjonowanie w różnych sytuacjach społecznych. Omówione zostaną podstawowe mechanizmy wpływu społecznego warunkujące zachowanie człowieka w grupie i poza nią. Przeanalizowane zostaną mechanizmy społeczne pod kątem tego jak wpływają na ludzkie myślenie, emocje i zachowanie.

Warsztaty mają wymiar praktyczny – dlatego każdy temat będzie odnoszony do życia codziennego uczestników. Słuchacze, będą mogli samodzielnie powiązać teorię z praktyką. Na każdym warsztacie będziemy wykorzystywać pracę w grupach, gry społeczne, zadania, żeby samodzielnie doświadczyć tego, co zostanie omówione na początku zajęć w formie mini-wykładów.

Tematyka kursu

  • Wpływ społeczny – czym jest? Czynniki warunkujące siłę wpływu społecznego.
  • Podstawowe mechanizmy wpływu społecznego.
  • Czynniki warunkujące ocenę sytuacji społecznej.
  • Ja w grupie. Czy inni wpływają na moje zachowanie, sądy i emocje?
  • Grupa w procesie społecznym.

Efekty kształcenia

Znajomość podstawowych zasad wpływu społecznego.

Znajomość podstawowych mechanizmów społecznych.

Uczestnik będzie potrafił odnieś poznane zjawiska i mechanizmy do życia codziennego.

Uczestnik będzie znał podstawowe eksperymenty społeczne.

Metody pracy

wykład uczestniczący, praca w grupach, praca indywidualna, gry społeczne, zadania


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Zadanie praktyczne.