Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki prawno-społeczne

Psychologia zdrowia

Prowadzący: dr Joanna Jarmużek


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 160,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.02.2018
Zamknięcie zapisów: 23.02.2018
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 14.03.2018 18:00 - 20:15
2. środa 21.03.2018 18:00 - 20:15
3. środa 28.03.2018 18:00 - 20:15
4. środa 11.04.2018 18:00 - 20:15
5. środa 18.04.2018 18:00 - 20:15

Wydział Nauk Społecznych (Międzychodzka)
ul. Międzychodzka 5; 60-371 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Podstawowym celem będzie przekazanie wiedzy z zakresu psychologii zdrowia oraz rozwinięcie świadomości czynników warunkujących poziom zdrowia człowieka. Poprzez wykłady oraz ćwiczenia warsztatowe realizowane będą treści mające na celu poszerzenie kompetencji oraz wiedzy związanej z psychologicznymi uwarunkowaniami zdrowia oraz praktycznymi zastosowaniami w/w wiedzy.

Tematyka kursu

Psychologia zdrowia – wprowadzenie.

Zdrowie – refleksja nad zjawiskiem.

Teorie wyjaśniające poziom zdrowia oraz jakość życia człowieka – od patogenezy do salutogenezy.

Wpływ stresu na poziom zdrowia.

Czynniki wpływające na poziom zdrowia.

Zachowania zdrowotne i ryzykowne.

Jak trwale zmieniać nawyki.

Edukacja zdrowotna

Wypalenie zawodowe

Efekty kształcenia

po zakończeniu kursu uczestnik będzie znał podstawowe koncepcje z zakresu psychologii zdrowia; będzie potrafił definiować różne aspekty zdrowia, czynniki wpływające na poziom zdrowia; będzie znał wpływ stresu na poziom zdrowia, będzie znał podstawowe zagadnienia związane ze zmianą nawyków oraz edukacją zdrowotną

Metody pracy

wykład, dyskusja, praca w grupach


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

egzamin pisemny

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów