Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki prawno-społeczne

Psychologia zdrowia

Prowadzący: dr Joanna Jarmużek


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 160,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.02.2018
Zamknięcie zapisów: 23.02.2018
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 14.03.2018 18:00 - 20:15
2. środa 21.03.2018 18:00 - 20:15
3. środa 28.03.2018 18:00 - 20:15
4. środa 11.04.2018 18:00 - 20:15
5. środa 18.04.2018 18:00 - 20:15

Wydział Nauk Społecznych (Międzychodzka)
ul. Międzychodzka 5; 60-371 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Podstawowym celem będzie przekazanie wiedzy z zakresu psychologii zdrowia oraz rozwinięcie świadomości czynników warunkujących poziom zdrowia człowieka. Poprzez wykłady oraz ćwiczenia warsztatowe realizowane będą treści mające na celu poszerzenie kompetencji oraz wiedzy związanej z psychologicznymi uwarunkowaniami zdrowia oraz praktycznymi zastosowaniami w/w wiedzy.

Tematyka kursu

Psychologia zdrowia – wprowadzenie.

Zdrowie – refleksja nad zjawiskiem.

Teorie wyjaśniające poziom zdrowia oraz jakość życia człowieka – od patogenezy do salutogenezy.

Wpływ stresu na poziom zdrowia.

Czynniki wpływające na poziom zdrowia.

Zachowania zdrowotne i ryzykowne.

Jak trwale zmieniać nawyki.

Edukacja zdrowotna

Wypalenie zawodowe

Efekty kształcenia

po zakończeniu kursu uczestnik będzie znał podstawowe koncepcje z zakresu psychologii zdrowia; będzie potrafił definiować różne aspekty zdrowia, czynniki wpływające na poziom zdrowia; będzie znał wpływ stresu na poziom zdrowia, będzie znał podstawowe zagadnienia związane ze zmianą nawyków oraz edukacją zdrowotną

Metody pracy

wykład, dyskusja, praca w grupach


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

egzamin pisemny