Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki prawno-społeczne

Psychologiczne podstawy zachowań ludzi

Prowadzący: prof. UAM Hanna Mamzer


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.02.2017
Zamknięcie zapisów: 27.02.2017
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 10.05.2017 18:15 - 20:30
2. środa 17.05.2017 18:15 - 20:30
3. środa 24.05.2017 18:15 - 21:15
4. środa 31.05.2017 18:15 - 20:15
5. środa 7.06.2017 18:15 - 21:15
6. środa 14.06.2017 18:15 - 21:15
7. środa 21.06.2017 18:15 - 21:15
8. środa 28.06.2017 18:15 - 21:15

Wydział Nauk Społecznych (Międzychodzka)
ul. Międzychodzka 5; 60-371 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Zajęcia mają na celu: przekazanie wiedzy z zakresu psychologii społecznej; rozwinięcie zdolności wykorzystywania kategorii teoretycznych do charakterystyki wpływu społecznego w mikrostrukturach społecznych; rozwinięcie umiejętności krytycznego myślenia i oceniania zachowań ludzi w kontekście usystematyzowanej wiedzy.

Tematyka kursu

 1. Czym jest psychologia?
  Zimbardo P.G., Ruch F.L. (1994). Psychologia i życie. Warszawa: PWN. s.12-46.
 1. Postawy i wywieranie wpływu.
  Mika S. (1987). Psychologia społeczna. Warszawa: PWN. Rozdział o postawach.
 1. Komunikacja niewerbalna.
  Domachowski W. (1993). Psychologia społeczna komunikacji niewerbalnej. Toruń: Edytor.
 1. Uprzedzenia i stereotypy społeczne.
  Aronson E. (1978) Człowiek istota społeczna. Warszawa: PWN. Rozdział:6.
 1. Konformizm i samospełniające się proroctwa.
  Aronson, E. (1978) Człowiek istota społeczna. Warszawa: PWN. Rozdział:2.
 1. Agresja interpersonalna.
  Zimbardo P.G., Ruch F.L. (1994). Psychologia i życie. Warszawa: PWN.
  Hall E. (1976). Ukryty wymiar. Warszawa: PIW. Strony: 34-76.
 1. Ekspresja emocjonalna, społeczne aspekty ekspresji stresu.
  Zimbardo P.G., Ruch F.L. (1994). Psychologia i życie. Warszawa: PWN.
 1. Atrakcyjność interpersonalna.
  Zimbardo P.G., Ruch F.L. (1994). Psychologia i życie. Warszawa: PWN.
  Aronson E. (1997) (red) Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań: Zysk i S-ka, s.402-452.
 1. Władza i zwierzchnictwo.
  Stoner A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R. (1997). Kierowanie. Warszawa: Wydawnictwo Ekonomiczne s.41-74 I 452-462.

Efekty kształcenia

 • Podniesienie poziomu wiedzy uczestników z zakresu psychologii społecznej.
 • Umiejętność dostrzegania i krytycznej analizy zjawisk psycho- społecznych
 • Podniesienie rozumienia samego siebie w kontekście społecznym.

Metody pracy

Interaktywne seminarium oparte na prezentacjach power-point, z wykorzystaniem elementów filmowych i audio.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Test pisemny.