Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki prawno-społeczne

Psychologiczne podstawy zachowań ludzi

Prowadzący: prof. UAM Hanna Mamzer


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.02.2017
Zamknięcie zapisów: 27.02.2017
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 10.05.2017 18:15 - 20:30
2. środa 17.05.2017 18:15 - 20:30
3. środa 24.05.2017 18:15 - 21:15
4. środa 31.05.2017 18:15 - 20:15
5. środa 7.06.2017 18:15 - 21:15
6. środa 14.06.2017 18:15 - 21:15
7. środa 21.06.2017 18:15 - 21:15
8. środa 28.06.2017 18:15 - 21:15

Wydział Nauk Społecznych (Międzychodzka)
ul. Międzychodzka 5; 60-371 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Zajęcia mają na celu: przekazanie wiedzy z zakresu psychologii społecznej; rozwinięcie zdolności wykorzystywania kategorii teoretycznych do charakterystyki wpływu społecznego w mikrostrukturach społecznych; rozwinięcie umiejętności krytycznego myślenia i oceniania zachowań ludzi w kontekście usystematyzowanej wiedzy.

Tematyka kursu

 1. Czym jest psychologia?
  Zimbardo P.G., Ruch F.L. (1994). Psychologia i życie. Warszawa: PWN. s.12-46.
 1. Postawy i wywieranie wpływu.
  Mika S. (1987). Psychologia społeczna. Warszawa: PWN. Rozdział o postawach.
 1. Komunikacja niewerbalna.
  Domachowski W. (1993). Psychologia społeczna komunikacji niewerbalnej. Toruń: Edytor.
 1. Uprzedzenia i stereotypy społeczne.
  Aronson E. (1978) Człowiek istota społeczna. Warszawa: PWN. Rozdział:6.
 1. Konformizm i samospełniające się proroctwa.
  Aronson, E. (1978) Człowiek istota społeczna. Warszawa: PWN. Rozdział:2.
 1. Agresja interpersonalna.
  Zimbardo P.G., Ruch F.L. (1994). Psychologia i życie. Warszawa: PWN.
  Hall E. (1976). Ukryty wymiar. Warszawa: PIW. Strony: 34-76.
 1. Ekspresja emocjonalna, społeczne aspekty ekspresji stresu.
  Zimbardo P.G., Ruch F.L. (1994). Psychologia i życie. Warszawa: PWN.
 1. Atrakcyjność interpersonalna.
  Zimbardo P.G., Ruch F.L. (1994). Psychologia i życie. Warszawa: PWN.
  Aronson E. (1997) (red) Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań: Zysk i S-ka, s.402-452.
 1. Władza i zwierzchnictwo.
  Stoner A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R. (1997). Kierowanie. Warszawa: Wydawnictwo Ekonomiczne s.41-74 I 452-462.

Efekty kształcenia

 • Podniesienie poziomu wiedzy uczestników z zakresu psychologii społecznej.
 • Umiejętność dostrzegania i krytycznej analizy zjawisk psycho- społecznych
 • Podniesienie rozumienia samego siebie w kontekście społecznym.

Metody pracy

Interaktywne seminarium oparte na prezentacjach power-point, z wykorzystaniem elementów filmowych i audio.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Test pisemny.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Przy każdym kursie znajdziesz informację o aktualnej liczbie kandydatów zapisanych na kurs. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Warto wiedzieć

Jeżeli wybrany kurs nie spełni Twoich oczekiwań będziesz mógł w dowolnej chwili z niego zrezygnować. Po dokonaniu rezygnacji z kursu odzyskasz wpłaconą opłatę w wysokości zależnej od odbytych już zajęć (rezygnując w połowie kursu odzyskasz zatem 50% ceny kursu).

Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów