Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki prawno-społeczne

Public Relations

Prowadzący: prof. UAM Dorota Piontek


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.12.2016
Zamknięcie zapisów: 31.12.2016
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 7.02.2017 16:15 - 18:15
2. wtorek 14.02.2017 16:45 - 18:15
3. wtorek 21.02.2017 16:45 - 18:15
4. wtorek 28.02.2017 16:45 - 18:15
5. wtorek 7.03.2017 16:45 - 18:15
6. wtorek 14.03.2017 16:45 - 18:15
7. wtorek 21.03.2017 16:45 - 18:15
8. wtorek 28.03.2017 16:45 - 18:15
9. wtorek 4.04.2017 16:45 - 18:15
10. wtorek 11.04.2017 16:45 - 18:15
11. wtorek 18.04.2017 16:45 - 18:15
12. wtorek 25.04.2017 16:45 - 18:15
13. wtorek 9.05.2017 16:45 - 18:15
14. wtorek 16.05.2017 16:45 - 18:15
15. wtorek 23.05.2017 16:45 - 18:15

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
ul. Umultowska 89a; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Zdobycie wiedzy nt. podstaw komunikowania organizacji z otoczeniem społecznym, teorii i praktyki Public Relations; zdobycie umiejętności krytycznej analizy działań PR i planowania strategii PR

Tematyka kursu

  1. Public Relations w zintegrowanej komunikacji marketingowej
  2. Cele Public Relations
  3. Otoczenie społeczne podmiotów PR – zewnętrzni adresaci działań PR
  4. Public Relations w organizacji – wewnętrzne PR
  5. Modele PR
  6. Narzędzia PR
  7. Event management
  8. PR w sytuacjach kryzysowych
  9. PR instytucji publicznych

Efekty kształcenia

- znajomość podstaw efektywnej komunikacji

- znajomość mechanizmów, strategii i podstaw planowania działań Public Relations

- umiejętność analizy działań PR

- zdolność planowania strategii PR

Metody pracy

- metoda podająca – wykład

- wykorzystanie materiałów źródłowych

- metoda projektowa

- metody aktywizujące


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Przygotowanie projektu działań PR w oparciu o strategię 6M: misji, przekazu, mediów.