Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Biologia i nauki ścisłe

Python dla każdego- podstawy programowania

Prowadzący: dr Andrzej Wójtowicz


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 460,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 18.09.2020
Zamknięcie zapisów: 12.10.2020
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 3.11.2020 17:30 - 20:00
2. wtorek 10.11.2020 17:30 - 20:00
3. wtorek 17.11.2020 17:30 - 20:00
4. wtorek 24.11.2020 17:30 - 20:00
5. wtorek 1.12.2020 17:30 - 20:00
6. wtorek 8.12.2020 17:30 - 20:00
7. wtorek 15.12.2020 17:30 - 20:00
8. wtorek 12.01.2021 17:30 - 20:00
9. wtorek 19.01.2021 17:30 - 20:00

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest wprowadzenie uczestnika w tematykę programowania i rozwoju oprogramowania poprzez pryzmat eksplorowania danych. O języku programowania Python można myśleć jako o narzędziu do rozwiązywania problemów z danymi, które są poza możliwościami arkusza kalkulacyjnego. Python jest łatwym w użyciu i łatwym do nauczenia się językiem programowania, dostępnym w środowiskach Windows, macOS i Linux. Dzięki swoim możliwościom Python może zastąpić konieczność kupowania innego oprogramowania do przetwarzania danych. Umiejętność programowania powoli staje się podstawową sprawnością taką jak np. czytanie i pisanie, dlatego warto nabyć tę umiejętność.

Tematyka kursu

Kurs ma na celu nauczyć podstaw programowania za pomocą języka Python. Zostaną omówione podstawy tworzenia programu przy pomocy serii prostych instrukcji. Tematy te obejmują zmienne i wyrażenia, instrukcje warunkowe (pętle, rozgałęzianie i wyjątki), funkcje i zarządzanie plikami. Następnie zostanie przedstawione w jaki sposób można korzystać z wbudowanych struktur danych Pythona, takich jak listy, słowniki i krotki, tak aby wykonywać bardziej złożoną analizę danych. Kurs zapozna studentów z podstawami języka SQL oraz podstawami projektowania baz danych, które przydają się podczas gromadzenia, przetwarzania i analizy danych. Uczestnicy będą również eksplorować dane dostępne w Internecie i korzystać z bibliotek do tworzenia podstawowych wizualizacji danych.

Nr. zajęć

Tematyka zajęć

1

Instalacja Pythona, wstęp do programowania

2

Zmienne, wyrażenia i instrukcje, wyrażenia warunkowe

3

Funkcje, pętle i iteracje

4

Napisy i pliki

5

Listy, słowniki i krotki

6

Wyrażenia regularne

7

Programowanie sieciowe i używanie usług sieciowych

8

Programowanie zorientowane obiektowo

9

Bazy danych

10

Wizualizacja danych

Efekty kształcenia

Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił: zainstalować interpreter Pythona i napisać swój pierwszy program; opisać podstawy języka programowania Python; używać zmiennych do przechowywania, wyszukiwania i obliczania informacji; korzystać z podstawowych narzędzi programistycznych, takich jak funkcje i pętle; wyjaśnić zasady dotyczące struktur danych i jak z nich korzystać; tworzyć programy, które potrafią czytać i zapisywać dane z plików; przechowywać dane jako pary klucz/wartość za pomocą słowników; wykonywać wieloetapowe zadania, takie jak sortowanie lub zapętlanie za pomocą krotek; używać wyrażeń regularnych do wydobywania danych z ciągów znaków; pobierać dane ze stron internetowych i interfejsów API; korzystać z operacji tworzenia, odczytu, aktualizacji i usuwania w celu zarządzania bazami danych; wyjaśnić podstawy programowania zorientowanego obiektowo; wybierać i przetwarzać wybrane przez siebie dane; tworzyć proste wizualizacje danych.

Metody pracy

Realizacja zajęć odbywa się poprzez platformę e-learningową Moodle https://www.elearning.amu.edu.pl/uo/ z pluginem CodeRunner. Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

UWAGA! Zajęcia są przewidziane w formule mieszanej, w której uczestnicy kursu co tydzień realizują materiały zwymiarowane na ok. 3h zajęć. Treść zajęć może być zrealizowana samodzielnie przez  uczestnika kursu w dowolnym czasie w danym tygodniu na podstawie udostępnionych przez prowadzącego materiałów wykładowych i ćwiczeniowych. Uczestnik może też brać udział w cotygodniowych spotkaniach online z prowadzącym.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Test praktyczny zdalny realizowany na platformie Moodle.