Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Biologia i nauki ścisłe [kursy zdalne]

PYTHON- podstawy programowania

Prowadzący: mgr Karolina Dziadura


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 360,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.12.2022
Zamknięcie zapisów: 5.12.2022
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 16

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 23.01.2023 19:00 - 21:15
2. poniedziałek 30.01.2023 19:00 - 21:15
3. poniedziałek 6.02.2023 19:00 - 21:15
4. poniedziałek 13.02.2023 19:00 - 21:15
5. poniedziałek 20.02.2023 19:00 - 21:15
6. poniedziałek 27.02.2023 19:00 - 21:15
7. poniedziałek 6.03.2023 19:00 - 20:30

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Zapoznanie uczestników z programowaniem w języku Python.

Tematyka kursu

Zajęcia zaplanowane są dla osób, które nigdy nie miały styczności z programowaniem oraz dla osób, które mają doświadczenie w programowaniu w innych językach i chciałyby nauczyć się programować w języku Python.

Podczas zajęć poruszone zostaną: środowiska programistyczne, podstawowe typy danych (zmienna, lista, krotka, słownik itp.), instrukcje sterujące (if, for, while), funkcje, operacje na plikach, paczki i moduły (np. biblioteka numpy, math, sys, os, pandas) analiza danych oraz tworzenie wykresów przy użyciu biblioteki matplotlib.

Efekty uczenia się

Podstawowa wiedza na temat programowania w języku Python. Umiejętność samodzielnego pisania i uruchamiania programów,  rozwiązywania problemu natury algorytmicznej oraz umiejętność podstawowej analiza danych o różnym charakterze.

Metody pracy

Wstęp teoretyczny i indywidualna praca nad zadanym problemem, konsultacje z prowadzącym.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.