Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Ravensbruczanki- dzielne kobiety-więźniarki długo nieobecne w literaturze pięknej i historiografii

Prowadzący: mgr Agnieszka Kołodziejska


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 160,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 17.09.2021
Zamknięcie zapisów: 4.10.2021
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 26.10.2021 17:00 - 18:30
2. wtorek 9.11.2021 17:00 - 18:30
3. wtorek 16.11.2021 17:00 - 18:30
4. wtorek 23.11.2021 17:00 - 18:30
5. wtorek 30.11.2021 17:00 - 18:30
6. wtorek 7.12.2021 17:00 - 18:30
7. wtorek 14.12.2021 17:00 - 18:30
8. wtorek 21.12.2021 17:00 - 17:45

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

  • Zapoznanie słuchaczy z nie opisaną jeszcze w literaturoznawstwie polskim literaturą dokumentu osobistego, literaturą piękną i naukową dotyczącą więźniarek jedynego niemieckiego obozu koncentracyjnego dla kobiet KL Ravensbruck pisaną przez kobiety i o kobietach.
  • Wykształcenie u słuchaczy umiejętności kontekstowego czytania utworów literackich.
  • Zapoznanie słuchaczy z sylwetkami Polek-więźniarek i ich obozową twórczością, w tym pozaliteracką.
  • Zapoznanie słuchaczy z dostępnymi źródłami historycznymi oraz współczesnymi tekstami kultury odnoszącymi się do tematu zlagrowanych kobiet.

Tematyka kursu

Zajęcia dotyczą literatury polskiej z czasu II wojny światowej, w tym literatury lagrowej, literatury pisanej przez kobiety, tzw. literatury dokumentu osobistego.

Wybrane teksty opisujące najokrutniejsze zbrodnie XX wieku staną się tłem do wyeksponowania postaci kobiet, które doświadczyły wojny i zlagrowania. Dzięki ich nie tylko literackim świadectwom oraz dokumentom gromadzonym w archiwach uzyskamy wgląd w realia obozowego życia, systemu represji, a także wzajemnych relacji między kobietami. Uzyskamy szansę odnalezienia utrwalonych w literaturze przekonań i wartości, którymi kierowały się, doświadczając sytuacji granicznych oraz próbując bronić godności własnej i współwięźniarek. Będziemy też stawiać pytania o sposoby i możliwości ocalenia oraz o te kobiety, których ocalić się nie udało lub nie pozostawiły po sobie literackiej spuścizny obozowej.

Efekty uczenia się

Po skończonych zajęciach słuchacze umieją:

  • omówić najważniejsze utwory literatury polskiej, w których opisane zostało kobiece doświadczenie zlagrowana
  • analizować wybrane fragmenty ze współczesnej literatury pięknej w kontekście wiedzy historycznej i w odniesieniu do tzw. literatury dokumentu osobistego Ravensbruczanek
  • wskazać przykłady świadczące o żywotności topiki obozowej we współczesnej kulturze polskiej

Metody pracy

cykl 7 spotkań (15 godzin w formie ćwiczeń lekturowych łączonych z elementami wykładu)


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

ćwiczenie na podstawie wybranego tekstu prezentowanego na zajęciach