Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Ravensbruczanki- dzielne kobiety-więźniarki długo nieobecne w literaturze pięknej i historiografii

Prowadzący: mgr Agnieszka Kołodziejska


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 200,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 22.02.2021
Zamknięcie zapisów: 8.03.2021
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 13.04.2021 17:00 - 18:30
2. wtorek 20.04.2021 17:00 - 18:30
3. wtorek 27.04.2021 17:00 - 18:30
4. wtorek 4.05.2021 17:00 - 18:30
5. wtorek 11.05.2021 17:00 - 18:30
6. wtorek 18.05.2021 17:00 - 18:30
7. wtorek 25.05.2021 17:00 - 18:30
8. wtorek 1.06.2021 17:00 - 17:45

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

  • Zapoznanie słuchaczy z nie opisaną jeszcze w literaturoznawstwie polskim literaturą dokumentu osobistego, literaturą piękną i naukową dotyczącą więźniarek jedynego niemieckiego obozu koncentracyjnego dla kobiet KL Ravensbruck pisaną przez kobiety i o kobietach.
  • Wykształcenie u słuchaczy umiejętności kontekstowego czytania utworów literackich.
  • Zapoznanie słuchaczy z sylwetkami Polek-więźniarek i ich obozową twórczością, w tym pozaliteracką.
  • Zapoznanie słuchaczy z dostępnymi źródłami historycznymi oraz współczesnymi tekstami kultury odnoszącymi się do tematu zlagrowanych kobiet.

Tematyka kursu

Zajęcia dotyczą literatury polskiej z czasu II wojny światowej, w tym literatury lagrowej, literatury pisanej przez kobiety, tzw. literatury dokumentu osobistego.

Wybrane teksty opisujące najokrutniejsze zbrodnie XX wieku staną się tłem do wyeksponowania postaci kobiet, które doświadczyły wojny i zlagrowania. Dzięki ich nie tylko literackim świadectwom oraz dokumentom gromadzonym w archiwach uzyskamy wgląd w realia obozowego życia, systemu represji, a także wzajemnych relacji między kobietami. Uzyskamy szansę odnalezienia utrwalonych w literaturze przekonań i wartości, którymi kierowały się, doświadczając sytuacji granicznych oraz próbując bronić godności własnej i współwięźniarek. Będziemy też stawiać pytania o sposoby i możliwości ocalenia oraz o te kobiety, których ocalić się nie udało lub nie pozostawiły po sobie literackiej spuścizny obozowej.

Efekty kształcenia

Po skończonych zajęciach słuchacze umieją:

  • omówić najważniejsze utwory literatury polskiej, w których opisane zostało kobiece doświadczenie zlagrowana
  • analizować wybrane fragmenty ze współczesnej literatury pięknej w kontekście wiedzy historycznej i w odniesieniu do tzw. literatury dokumentu osobistego Ravensbruczanek
  • wskazać przykłady świadczące o żywotności topiki obozowej we współczesnej kulturze polskiej

Metody pracy

cykl 7 spotkań (15 godzin w formie ćwiczeń lekturowych łączonych z elementami wykładu)


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

ćwiczenie na podstawie wybranego tekstu prezentowanego na zajęciach

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów