Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Biologia i nauki ścisłe [kursy zdalne]

Real-time PCR i droplet digital PCR. Zasady działania, obliczenia, skuteczność w wykrywaniu mutacji

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Andrzej Pacak


Liczba godzin: 10


Cena kursu: 140,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 23.02.2024
Zamknięcie zapisów: 11.03.2024
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 9.05.2024 16:15 - 17:45
2. czwartek 16.05.2024 16:15 - 17:45
3. czwartek 23.05.2024 16:15 - 17:45
4. czwartek 6.06.2024 16:15 - 17:45
5. czwartek 13.06.2024 16:15 - 17:45

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest przybliżenie zasad działania techniki Real-time PCR i droplet digital PCR (ddPCR), porównanie obu technik: zalet i wad. Wykonanie poprawnych obliczeń i ich interpretacja. Zwrócenie uwagi na przydatność techniki ddPCR w wykrywaniu określonych mutacji związanych z chorobami nowotworowymi.

Tematyka kursu

Zasady działania Real-time PCR i ddPCR, Przygotowanie eksperymentu, Wykonywanie obliczeń i analiza otrzymanych wyników, Zastosowanie obu technik, Znaczenie identyfikacji danego DNA i określonej mutacji.

Efekty kształcenia

Kursant będzie wiedział na czym polegają metody Real-time PCR i ddPCR, będzie umiał wykonywać obliczenia i interpretować otrzymane wyniki. Zapozna się z możliwościami jakie daje wczesna identyfikacja określonej mutacji.

Metody pracy

Wykład


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (6h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Wykonanie poprawnych obliczeń na podstawie przedstawionych danych.