Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne (zajęcia prowadzone zdalnie)

Redakcja i korekta tekstu

Prowadzący: mgr Barbara Łukaszewska


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 340,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 3.12.2021
Zamknięcie zapisów: 20.12.2021
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. piątek 21.01.2022 15:45 - 17:15
2. piątek 28.01.2022 15:45 - 17:15
3. piątek 4.02.2022 15:45 - 17:15
4. piątek 11.02.2022 15:45 - 17:15
5. piątek 18.02.2022 15:45 - 17:15
6. piątek 25.02.2022 15:45 - 17:15
7. piątek 4.03.2022 15:45 - 17:15
8. piątek 11.03.2022 15:45 - 17:15
9. piątek 18.03.2022 15:45 - 17:15
10. piątek 25.03.2022 15:45 - 17:15
11. piątek 1.04.2022 15:45 - 17:15
12. piątek 8.04.2022 15:45 - 17:15
13. piątek 22.04.2022 15:45 - 17:15
14. piątek 29.04.2022 15:45 - 17:15
15. piątek 6.05.2022 15:45 - 17:15

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

 • poznanie etapów pracy nad publikacją;
 • poznanie różnych typów publikacji;
 • poznanie obowiązków redaktora językowego;
 • poznanie elementów opracowanie redakcyjnego tekstu;
 • poznanie znaków korektorskich;
 • opanowanie umiejętności opracowania poszczególnych elementów publikacji;
 • opanowanie umiejętności redakcji tekstu w programie Microsoft Word;
 • opanowanie umiejętności korekty tekstu na wydruku i w programie Adobe Acrobat.

Tematyka kursu

 1. Proces wydawniczy.
 2. Opracowanie redakcyjne tekstu: przedmiotowe, językowe, edytorskie.
 3. Wybrane zagadnienia językowe.
 4. Ujednolicenia zapisu: znaki wewnątrzwyrazowe i międzywyrazowe, nazwy osobowe.
 5. Ujednolicenia zapisu: daty, skróty i skrótowce, liczby.
 6. Ujednolicenia zapisu: tytuły, dialogi, cytaty.
 7. Struktura publikacji.
 8. Opracowanie edytorsko-typograficzne tekstu głównego.
 9. Opracowanie edytorsko-typograficzne materiałów uzupełniających.
 10. Opracowanie edytorsko-typograficzne materiałów informacyjno-pomocniczych.
 11. Redakcja w programie Microsoft Word.
 12. Korekta na wydruku i znaki korektorskie.
 13. Korekta w programie Adobe Acrobat.
 14. Znaczenie i rola źródeł poprawnościowych w warsztacie redaktora.
 15. Styla autora a opracowanie redakcyjne tekstu.

Efekty uczenia się

Po zakończeniu kursu uczestnik:

 • zna etapy procesu wydawniczego;
 • potrafi wykonać redakcję tekstu w programie Microsoft Word;
 • potrafi wykonać korektę tekstu na wydruku z wykorzystaniem znaków korektorskich;
 • potrafi wykonać korektę tekstu w programie Adobe Acrobat;
 • potrafi określić znaczenie różnych źródeł poprawnościowych i prawidłowo z nich korzystać

Metody pracy

 • pokaz multimedialny,
 • dyskusja,
 • ćwiczenia.

Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Test pisemny.