Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Redakcja multimedialna

Prowadzący: mgr Adrian Wykrota, mgr Krzysztof Smura


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 370,00 zł


Forma zajęć: wykłady + warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 7.09.2018
Zamknięcie zapisów: 30.09.2018
Min. liczba uczestników: 19
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 16.10.2018 17:00 - 18:30
2. wtorek 23.10.2018 17:00 - 18:30
3. wtorek 30.10.2018 17:00 - 18:30
4. wtorek 6.11.2018 17:00 - 18:30
5. wtorek 13.11.2018 17:00 - 18:30
6. wtorek 20.11.2018 17:00 - 18:30
7. wtorek 27.11.2018 17:00 - 18:30
8. wtorek 4.12.2018 17:00 - 18:30
9. wtorek 11.12.2018 17:00 - 18:30
10. wtorek 18.12.2018 17:00 - 18:30
11. wtorek 8.01.2019 17:00 - 18:30
12. wtorek 15.01.2019 17:00 - 18:30
13. wtorek 22.01.2019 17:00 - 18:30
14. wtorek 29.01.2019 17:00 - 18:30
15. wtorek 5.02.2019 17:00 - 18:30

Collegium Martineum
ul. św. Marcin 78; 61-809 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Zapoznanie kursantów ze współczesnymi trendami w prowadzeniu redakcji multimedialnej, jej organizacją i wymaganiami. Nauka informowania na kilku płaszczyznach – prasa-internet-media cyfrowe. Umiejętne wykorzystanie materiałów wizualnych (fotografii, video) w celu zdobycia nowych czytelników/użytkowników i zwiększenia jakościowej liczby odsłon.

Tematyka kursu

Redakcja multimedialna jako odpowiedź na wymogi współczesnego rynku prasowego.

Poruszana tematyka:

- jaki temat da się zrealizować? Jak go szukać? Jak ustalić grupę odbiorców?

- metody, narzędzia i środki do realizacji materiałów multimedialnych

- efektywna praca nad tematem

- edycja materiałów – najtrudniejsze wybory są najważniejsze

- multimedialne, zaangażowane i szczere historie sposobem na jakościowe zwiększenie zainteresowania odbiorców

- kanały promocji materiałów multimedialnych

 - sposoby prezentacji materiałów – czy papier odszedł do lamusa?

- analiza projektów uczestników.

Efekty kształcenia

Zdobycie wiedzy na temat wymagań stawianych przed adeptem sztuki dziennikarskiej we współczesnych mediach i przygotowanie do zawodu dziennikarza multimedialnego efektywnie wykorzystującego swój warsztat pracy.

Wiedza: podstawy pracy dziennikarza multimedialnego w oparciu o praktycznie zrealizowany materiał.; historia ewolucji medium fotografii w stronę multimediów.

Umiejętności: uczestnik po odbyciu kursu będzie wiedział jak wygląda współczesny obraz pracy w redakcji multimedialnej; będzie potrafił korzystać z warsztatu dziennikarza multimedialnego i z powodzeniem realizował ciekawe tematy

Metody pracy

Wykłady poszerzające wiedzę na temat umiejętności znalezienia się we współczesnym świecie mediów. Warsztaty praktyczne dziennikarsko-fotograficzne, przygotowujące kursantów do zawodu dziennikarza prasowego i internetowego. Uczestnicy poznają nowoczesne sposoby szukania interesujących tematów oraz ich realizacji za pomocą fotografii i multimediów.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin praktyczny – każdy uczestnik przygotuje multimedialny temat reporterski.