Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne [kursy zdalne]

Religia starożytnego Egiptu

Prowadzący: dr Andrzej Ćwiek


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 270,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.12.2022
Zamknięcie zapisów: 31.12.2022
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. niedziela 22.01.2023 17:00 - 18:30
2. niedziela 29.01.2023 17:00 - 18:30
3. niedziela 5.02.2023 17:00 - 18:30
4. niedziela 12.02.2023 17:00 - 18:30
5. niedziela 19.02.2023 17:00 - 18:30
6. niedziela 26.02.2023 17:00 - 18:30
7. niedziela 5.03.2023 17:00 - 18:30
8. niedziela 12.03.2023 17:00 - 18:30
9. niedziela 19.03.2023 17:00 - 18:30
10. niedziela 26.03.2023 17:00 - 18:30

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Zapoznanie uczestników z religią faraońskiego Egiptu w jej oryginalnym kontekście, spojrzenie okiem starożytnego Egipcjanina.

Tematyka kursu

Cykl bogato ilustrowanych wykładów omawiających podstawowe zagadnienia dotyczące religii faraońskiego Egiptu w jej najważniejszych obszarach: kosmogonii, kosmologii, eschatologii i obyczajów pogrzebowych, ideologii władzy królewskiej. Materiał źródłowy obejmuje zarówno teksty i ikonografię, jak i źródła materialne. Prezentacja uwzględnia genezę i rozwój poszczególnych aspektów religii i ich funkcjonowanie w różnych kontekstach kulturowych. Szczególny nacisk jest położony na różnice w charakterze „religii” starożytnego Egiptu i religii współczesnych, a także na egipskie inspiracje i źródła motywów w chrześcijaństwie.

Efekty uczenia się

Umiejętność postrzegania różnych przejawów egipskiej religii w ich oryginalnym historycznym i kulturowym kontekście, pozwalająca na pogłębione zrozumienie cywilizacji starożytnego Egiptu, dająca również podstawę do refleksji o charakterze ogólnym.

Metody pracy

Wykład prowadzącego, elementy warsztatów.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.