Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne [kursy zdalne]

Religia starożytnego Egiptu

Prowadzący: dr Andrzej Ćwiek


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 300,00 zł


Forma zajęć: wykłady + warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 16.09.2022
Zamknięcie zapisów: 4.10.2022
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. piątek 21.10.2022 17:00 - 18:30
2. piątek 28.10.2022 17:00 - 18:30
3. piątek 4.11.2022 17:00 - 18:30
4. piątek 18.11.2022 17:00 - 18:30
5. piątek 25.11.2022 17:00 - 18:30
6. piątek 2.12.2022 17:00 - 18:30
7. piątek 9.12.2022 17:00 - 18:30
8. piątek 16.12.2022 17:00 - 18:30
9. piątek 13.01.2023 17:00 - 18:30
10. piątek 20.01.2023 17:00 - 18:30

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Zapoznanie uczestników z religią faraońskiego Egiptu w jej oryginalnym kontekście, spojrzenie okiem starożytnego Egipcjanina.

Tematyka kursu

Cykl bogato ilustrowanych wykładów omawiających podstawowe zagadnienia dotyczące religii faraońskiego Egiptu w jej najważniejszych obszarach: kosmogonii, kosmologii, eschatologii i obyczajów pogrzebowych, ideologii władzy królewskiej. Materiał źródłowy obejmuje zarówno teksty i ikonografię, jak i źródła materialne. Prezentacja uwzględnia genezę i rozwój poszczególnych aspektów religii i ich funkcjonowanie w różnych kontekstach kulturowych. Szczególny nacisk jest położony na różnice w charakterze „religii” starożytnego Egiptu i religii współczesnych, a także na egipskie inspiracje i źródła motywów w chrześcijaństwie.

Efekty uczenia się

Umiejętność postrzegania różnych przejawów egipskiej religii w ich oryginalnym historycznym i kulturowym kontekście, pozwalająca na pogłębione zrozumienie cywilizacji starożytnego Egiptu, dająca również podstawę do refleksji o charakterze ogólnym.

Metody pracy

Wykład prowadzącego, elementy warsztatów.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów