Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Religie świata. Wprowadzenie do religioznawstwa

Prowadzący: dr Juliusz Iwanicki


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 6.09.2019
Zamknięcie zapisów: 30.09.2019
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 30

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 22.10.2019 16:00 - 18:15
2. wtorek 5.11.2019 16:00 - 18:15
3. wtorek 12.11.2019 16:00 - 18:15
4. wtorek 19.11.2019 16:00 - 18:15
5. wtorek 26.11.2019 16:00 - 18:15
6. wtorek 3.12.2019 16:00 - 18:15
7. wtorek 10.12.2019 16:00 - 18:15
8. wtorek 17.12.2019 16:00 - 18:15
9. wtorek 14.01.2020 16:00 - 18:15
10. wtorek 21.01.2020 16:00 - 18:15

Wydział Nauk Społecznych
ul. Szamarzewskiego 89; 60-568 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem zajęć będzie systematyczne zapoznanie słuchaczy ze współczesną wiedzą o religiach świata, wraz z wprowadzeniem w podstawowe elementy specyfiki religioznawstwa jako nauki porównawczej. Słuchacze zostaną zapoznani z podstawowymi kategoriami religioznawczymi, a następnie przyswoją sobie szereg informacji dotyczących historycznych i współczesnych religii na świecie.

Tematyka kursu

Historia religioznawstwa jako nauki. Podstawowe działy religioznawstwa.

Podstawowe terminy religioznawstwa - sacrum, profanum, teofania, mit, rytuał i inne.

Wielcy religioznawcy - Emile Durkheim, Rudolf Otto, Mircea Eliade

Wybrane historyczne religie - egipska, grecka, wierzenia słowiańskie.

Religie monoteistyczne - judaizm, chrześcijaństwo, islam.

Religie Dalekiego Wschodu - buddyzm, hinduizm, konfucjanizm, taoizm, sikhizm.

Religie szamanistyczne - Afryka, Syberia.

Doświadczenia mistyczne w religiach świata.

Relacje religia a nauka.

Nowe ruchy religijne  i przyszłość religii.

Efekty kształcenia

Słuchacz/ka potrafi:

scharakteryzować najważniejsze religie wraz z ich wewnętrznymi podziałami, najważniejszymi doktrynami i organizacjami

zna podstawowe terminy religioznawcze oraz działy religioznawstwa

potrafi porównać wybrane religie ze sobą i zastosować metodę komparatystyczną.

zna myśl religioznawczą najważniejszych przedstawicieli nauk o religii

Metody pracy

Wykład z prezentacją multimedialną i elementami dyskusji.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów