Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Biologia i nauki ścisłe

Rola i kształtowanie zieleni miejskiej. Wstęp do architektury krajobrazu

Prowadzący: dr Szymon Łukasiewicz


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 14.02.2020
Zamknięcie zapisów: 2.03.2020
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. piątek 20.03.2020 17:00 - 20:00
2. piątek 27.03.2020 17:00 - 20:00
3. piątek 3.04.2020 17:00 - 20:00
4. piątek 17.04.2020 17:00 - 20:00
5. piątek 24.04.2020 17:00 - 20:00
6. piątek 8.05.2020 17:00 - 20:00
7. piątek 15.05.2020 17:00 - 20:00
8. piątek 22.05.2020 17:00 - 18:30

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
ul. Bogumiła Krygowskiego 10; 61-680 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy o najważniejszych zasadach decydujących o racjonalnym, przyrodniczym zagospodarowaniu środowiska miejsko – przemysłowego w tym: systemów zieleni miejskiej, rodzajów terenów zieleni, skażeń środowiska miejskiego, tolerancji roślin na warunki środowiska zurbanizowanego oraz elementarnych podstaw kompozycji.

Tematyka kursu

Systemy zieleni miejskiej, warunki rozwoju drzew i krzewów w miastach, wstęp do architektury krajobrazu, przykłady zastosowań wybranych grup roślin, gleby miejskie, klimat miasta, możliwości biologicznej rekultywacji składowisk z zastosowaniem drzew i krzewów, grupy odporności/ wrażliwości drzew i krzewów na warunki zdegradowanego środowiska miejskiego, tereny środowiskotwórcze aglomeracji miejsko- przemysłowych.

Efekty kształcenia

Uczestnik:

1) Rozumie istotę i posiada umiejętność wskazania terenów środowiskotwórczych aglomeracji miejsko-przemysłowych;

2) Zna i rozumie modyfikacje klimatu miasta oraz niekorzystne zmiany środowiska glebowego;

3) Posiada wiedzę nt. umiejętnego stosowania brył roślin w kompozycjach przestrzennych;

4) Posiada znajomość odporności gatunków drzew i krzewów na kompleks skażeń środowiska miejskiego;

5) Posiada podstawową wiedzę nt. architektury krajobrazu, jednostek i wnętrz architektoniczno-krajobrazowych a także relacji przestrzennych brył i tła.

Metody pracy

Wykład


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Końcowe kolokwium pisemne (ocena końcowa wg podanych kryteriów).

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów