Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Biologia i nauki ścisłe

Rola i kształtowanie zieleni miejskiej. Wstęp do architektury krajobrazu

Prowadzący: dr Szymon Łukasiewicz


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 14.02.2020
Zamknięcie zapisów: 2.03.2020
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. piątek 20.03.2020 17:00 - 20:00
2. piątek 27.03.2020 17:00 - 20:00
3. piątek 3.04.2020 17:00 - 20:00
4. piątek 17.04.2020 17:00 - 20:00
5. piątek 24.04.2020 17:00 - 20:00
6. piątek 8.05.2020 17:00 - 20:00
7. piątek 15.05.2020 17:00 - 20:00
8. piątek 22.05.2020 17:00 - 18:30

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
ul. Bogumiła Krygowskiego 10; 61-680 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy o najważniejszych zasadach decydujących o racjonalnym, przyrodniczym zagospodarowaniu środowiska miejsko – przemysłowego w tym: systemów zieleni miejskiej, rodzajów terenów zieleni, skażeń środowiska miejskiego, tolerancji roślin na warunki środowiska zurbanizowanego oraz elementarnych podstaw kompozycji.

Tematyka kursu

Systemy zieleni miejskiej, warunki rozwoju drzew i krzewów w miastach, wstęp do architektury krajobrazu, przykłady zastosowań wybranych grup roślin, gleby miejskie, klimat miasta, możliwości biologicznej rekultywacji składowisk z zastosowaniem drzew i krzewów, grupy odporności/ wrażliwości drzew i krzewów na warunki zdegradowanego środowiska miejskiego, tereny środowiskotwórcze aglomeracji miejsko- przemysłowych.

Efekty kształcenia

Uczestnik:

1) Rozumie istotę i posiada umiejętność wskazania terenów środowiskotwórczych aglomeracji miejsko-przemysłowych;

2) Zna i rozumie modyfikacje klimatu miasta oraz niekorzystne zmiany środowiska glebowego;

3) Posiada wiedzę nt. umiejętnego stosowania brył roślin w kompozycjach przestrzennych;

4) Posiada znajomość odporności gatunków drzew i krzewów na kompleks skażeń środowiska miejskiego;

5) Posiada podstawową wiedzę nt. architektury krajobrazu, jednostek i wnętrz architektoniczno-krajobrazowych a także relacji przestrzennych brył i tła.

Metody pracy

Wykład


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Końcowe kolokwium pisemne (ocena końcowa wg podanych kryteriów).