Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne [kursy zdalne]

Role i współpraca w grupie- w grach dydaktycznych

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Krzysztof Hajder


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 390,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 16.09.2022
Zamknięcie zapisów: 4.10.2022
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 27.10.2022 17:30 - 20:30
2. czwartek 10.11.2022 17:30 - 20:30
3. czwartek 24.11.2022 17:30 - 20:30
4. czwartek 8.12.2022 17:30 - 20:30
5. czwartek 22.12.2022 17:30 - 20:30
6. czwartek 5.01.2023 17:30 - 20:30
7. czwartek 19.01.2023 17:30 - 20:30
8. czwartek 2.02.2023 17:30 - 19:00

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

 • Uzyskanie wiedzy z zakresu zarządzania i współpracy w grupach w specyfice społecznej, politycznej i ekonomicznej
 • Nabycie umiejętności dotyczących planowania, przygotowywania i organizowania pracy w grupie
 • Pozyskanie kompetencji z zakresu zespołowego przygotowania projektów oraz ich prezentacji

Tematyka kursu

Efekty uczenia się

 • Definiuje podstawowe pojęcia z zakresu zasad skutecznej współpracy w grupie
 • Ma świadomość na temat potrzeby rozwoju cech niezbędnych dla efektywnej współpracy w grupie
 • Analizuje i ocenia potencjał określonych osób i pełnionych przez nie ról w grupie
 • Potrafi zaprojektować pracę w zespole i zarządzać zespołem umiejętnie motywując jej członków
 • Otwarty jest na argumentację merytoryczną podczas debat koncepcyjnych, niezależnie od posiadanej roli w grupie
 • Jest otwarty na pracę w zespole w oparciu o partnerskie reguły współpracy oraz jest zdolny do zarządzania zespołem ludzi
 • Wyraża oceny dotyczące trafności podejmowanych decyzji w zakresie realizacji zadań w grupie, biorąc pod uwagę praktyczne i doktrynalne uwarunkowania

Metody pracy

Aktywne uczestnictwo w symulacyjnych grach dydaktycznych.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów