Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Rosja ostatnich Romanowów

Prowadzący: dr Bartłomiej Garczyk


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 160,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.09.2017
Zamknięcie zapisów: 25.09.2017
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 10.10.2017 19:00 - 20:30
2. wtorek 17.10.2017 19:00 - 20:30
3. wtorek 24.10.2017 19:00 - 20:30
4. wtorek 7.11.2017 19:00 - 20:30
5. wtorek 14.11.2017 19:00 - 20:30
6. wtorek 21.11.2017 19:00 - 20:30
7. wtorek 28.11.2017 19:00 - 20:30
8. wtorek 5.12.2017 19:00 - 19:45

Wydział Historyczny
ul. Umultowska 89d; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Przybliżenie dziejów Rosji carskiej w okresie rządów ostatnich Romanowów – Aleksandra II, Aleksandra III i Mikołaja II. Zapoznanie się z realizowaną polityką wewnętrzną i zewnętrzną Imperium Rosyjskiego

Tematyka kursu

 1. Aleksander II – car reformator?
 • Wiosna posewastopolska;
 • Manifest z 19 lutego 1861 r. i zniesienie poddaństwa;
 • Reformy lat 1864 – 1874 – czy Rosja dogoni Europę?
 • Rozwój kapitalizmu w Rosji i powstanie ruchu robotniczego;
 • Polityka zagraniczna;
 • Dlaczego Aleksander II sprzedał Amerykanom Alaskę?
 • Carobójstwo – pewien Polak, który zabił cara

 

 

 

 1. Aleksander III
 • Rosyjski niedźwiedź na tronie
 • Dagmara duńska, matka z krwawiącym sercem
 • Kim był Niks?
 • Kontrreformy

 

 1. Mikołaj II – ostatni car Rosji
 • Osobowość cara i życie prywatne
 • Dlaczego Mikołaj II pisał pamiętniki?
 • Alix Hessen Darmstadt – znienawidzona Niemka
 • Kochanka cara Matylda Krzesińska
 • Wojna z Japonią;
 • Krwawy car? Rewolucja 1905 roku i jej następstwa;
 • Konstytucjonalizm rosyjski, czy Rosja miała parlament?
 • Powstanie partii politycznych
 • Rasputin – bożyszcze kobiet
 • Rosja podczas I wojny światowej.
 • Rok 1917 w Rosji, rewolucja lutowa i obalenie caratu;
 • Rewolucja październikowa czy przewrót bolszewicki?
 • Ostatni rozdział – egzekucja Mikołaja II i jego rodziny
 • Czy ktoś przeżył mord?
 • Mikołaj II – świętym Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej

 

Efekty kształcenia

Uczestnik kursu poznaje dzieje Imperium Rosyjskiego w okresie rządów carów z dynastii Romanowów (Aleksandra II , Aleksandra III i Mikołaja II). Słuchacze dowiedzą się jak kształtowała się państwowość, kultura i cywilizacja Rosji imperialnej. W trakcie kursu uczestnicy zapoznają się z sylwetkami ostatnich carów Rosji. Będą orientować się jak wyglądało życie prywatne ostatniego cara Rosji Mikołaja II i jego rodziny. Uczestnik kursu potrafi lepiej zrozumieć charakter i psychikę Rosjan.

Metody pracy

wykład połączony z prezentacją multimedialną


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

egzamin ustny

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Przy każdym kursie znajdziesz informację o aktualnej liczbie kandydatów zapisanych na kurs. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów