Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Różne oblicza języka francuskiego

Prowadzący: mgr Anna Matera-Klinger


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 320,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: francuski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.09.2017
Zamknięcie zapisów: 25.09.2017
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 14.10.2017 9:45 - 11:15
2. sobota 28.10.2017 9:45 - 11:15
3. sobota 4.11.2017 9:45 - 11:15
4. sobota 18.11.2017 9:45 - 11:15
5. sobota 25.11.2017 9:45 - 11:15
6. sobota 2.12.2017 9:45 - 11:15
7. sobota 9.12.2017 9:45 - 11:15
8. sobota 16.12.2017 9:45 - 11:15
9. sobota 13.01.2018 9:45 - 11:15
10. sobota 20.01.2018 9:45 - 11:15
11. sobota 27.01.2018 9:45 - 11:15
12. sobota 3.02.2018 9:45 - 11:15
13. sobota 3.03.2018 9:45 - 11:15
14. sobota 10.03.2018 9:45 - 11:15
15. sobota 17.03.2018 9:45 - 11:15

Wydział Neofilologii
al. Niepodległości 4; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

- rozwijanie znajomości języka francuskiego poprzez kontakt z różnorodnymi materiałami słuchanymi, pisanymi i obrazowymi związanymi z krajami francuskojęzycznymi

- rozbudzenie i rozwój zainteresowania kulturą krajów francuskojęzycznych

- pokazanie, że znajomość francuskiego pozwala na poszerzenie swoich horyzontów i że nauka francuskiego „c’est un plaisir”

- zapoznanie słuchaczy ze strukturami gramatyczno-leksykalnymi właściwymi dla poziomu B1+

Tematyka kursu

Kurs prowadzony w języku francuskim na poziomie A2+/B1. W trakcie zajęć słuchacze będą przygotowywani do odbioru tekstów autentycznych słuchanych i czytanych – biuletyny informacyjne, nagrania audio, nagrania video, filmy krótkometrażowe, artykuły, krótkie opowiadania, reagowanie na materiał ikoniczny.

Tematyka – życie codzienne w krajach  francuskojęzycznych (spędzanie czasu wolnego, zakupy, podróże), osoby (opis, uczucia), wydarzenia (spotkania, zdarzenia, zjawiska naturalne), elementy życia zawodowego, nauka, sztuka.

Efekty kształcenia

Słuchacze:

- poznają zagadnienia gramatyczne i leksykalne charakterystyczne dla poziomu B1/B1+

- potrafią zrozumieć rodzimych użytkowników języka, przekazać informacje, brać udział w rozmowie

- potrafią odróżnić komunikaty wypowiadane przez użytkowników języka francuskiego z różnych kontynentów

- potrafią wyrazić swoje upodobania i zapytać o upodobania innych

- poznają zwyczaje mieszkańców krajów francuskojęzycznych w Europie i poza nią

- zapoznają się z tekstami literackimi/ i ich fragmentami/ z krajów francuskojęzycznych

- potrafią opowiedzieć o zwyczajach w Polsce i zwyczajach w krajach francuskojęzycznych

- poznają elementy leksykalne i gramatyczne różniące francuski z krajów francuskojęzycznych

- odkrywają użyteczność poznawania języka francuskiego służącego do poznawania życia w krajach francuskojęzycznych

Metody pracy

praca samodzielna, praca w parach, w grupach. Podczas kursu będą używane materiały z różnych źródeł, które prowadząca będzie przekazywała słuchaczom w formie elektronicznej. 


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

egzamin pisemny i ustny

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Przy każdym kursie znajdziesz informację o aktualnej liczbie kandydatów zapisanych na kurs. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów