Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Różne wymiary archeologii współczesnej przeszłości

Prowadzący: dr Kornelia Kajda


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 180,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.09.2017
Zamknięcie zapisów: 25.09.2017
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 11.10.2017 17:00 - 18:30
2. środa 18.10.2017 17:00 - 18:30
3. środa 25.10.2017 17:00 - 18:30
4. środa 8.11.2017 17:00 - 18:30
5. środa 15.11.2017 17:00 - 18:30
6. środa 22.11.2017 17:00 - 18:30
7. środa 29.11.2017 17:00 - 18:30
8. środa 6.12.2017 17:00 - 17:45

Wydział Historyczny
ul. Umultowska 89d; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z nadal rodzącą się w Polsce dziedziną archeologii - "archeologią współczesnej przeszłości". Podczas kursu uczestnicy dowiedzą się z czego wynika popularność tej dziedziny w świecie naukowym oraz jakie jest jej znaczenie dla społeczeństwa. Kurs będzie koncentrował się na aspektach związanych z problemami badawczymi związanymi z archeologią współczesnej przeszłości, archeologią konfliktów zbrojnych. W trakcie kursu przedstawione zostaną także badania terenowe i projekty naukowe dotykające problemów archeologii współczesnej przeszłości, a także metody badawcze związane z uprawianiem tej dziedziny.

Tematyka kursu

Podczas zajęć przestawione zostaną podstawy teoretyczne związane z archeologią współczesnej przeszłości, w tym jej specyficzne podejście i skupienie się na takich aspektach jak: ruinacja, biografia rzeczy, mikrohistorie. Kurs obejmował będzie swoją tematyką także przedstawienie aktualnych projektów polskich i europejskich realizujących założenia archeologii współczesnej przeszłości. Dodatkowo, przedstawione zostaną także metody badawcze wykorzystywane w archeologii (np. metody wykopaliskowe, metody nieinwazyjne), które pomagają badaczom w odkrywaniu niedawnej przeszłości. Tematyka kursu obejmować będzie także metody na co dzień wykorzystywane w innych dziedzinach naukowych, lecz niezwykle istotne dla badań współczesnej przeszłości (wywiady, historie mówione, krytyczne studia archiwaliów). Istotnym aspektem poruszanym w ramach kursu będzie także społeczny wymiar archeologii współczesnej przeszłości i jej umiejscowienie w ramach tzw. archeologii publicznej.

Efekty kształcenia

Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat archeologii współczesnej przeszłości i jej problemów badawczych w Polsce i na świecie. Wiedza ta będzie mogła być przez nich wykorzystywana w codziennej pracy związanej z archeologią, zarządzaniem dziedzictwem kulturowym, czy też do rozwijania pasji związanych z poznawaniem historii.

Metody pracy

Wykłady multimedialne, konwersatoria i dyskusje


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin w formie prezentacji multimedialnej.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Przy każdym kursie znajdziesz informację o aktualnej liczbie kandydatów zapisanych na kurs. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów