Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki prawno-społeczne

Różnice kulturowe we współczesnym świecie

Prowadzący: prof. UAM Hanna Mamzer


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.02.2017
Zamknięcie zapisów: 20.02.2017
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 9.05.2017 18:15 - 20:30
2. wtorek 16.05.2017 18:15 - 20:30
3. wtorek 23.05.2017 18:15 - 21:15
4. wtorek 30.05.2017 18:15 - 21:15
5. wtorek 6.06.2017 18:15 - 21:15
6. wtorek 13.06.2017 18:15 - 21:15
7. wtorek 20.06.2017 18:15 - 21:15
8. wtorek 27.06.2017 18:15 - 21:15

Wydział Nauk Społecznych (Międzychodzka)
ul. Międzychodzka 5; 60-371 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami dotyczącymi zróżnicowania kulturowego, komunikacji oraz percepcji innych kultur przez pryzmat swojej własnej- traktowanych jako istotna społecznie tematyka opisująca specyfikę XXI wieku.

Tematyka kursu

W trakcie realizacji kursu uczestnicy poznają zagadnienia związane ze sposobem rozumienia podstawowych terminów odnoszących się do zróżnicowania kulturowego, zapoznają się z najważniejszymi teoriami dotyczącymi zróżnicowania kulturowego, będą mieli szanse na poznanie dyskusji pomiędzy poszczególnymi podejściami. Poznają także podstawowe podejścia do takich zagadnień jak: globalizacja, migracje, zróżnicowanie kulturowe i jego opisywanie.

 • Wielokulturowość jako nowy (?) fenomen społeczny.
 • Konceptualizacja pojęć: kultura, cywilizacja, wielokulturowość.
 • Konceptualizacja pojęć fundamentalizm, etnocentryzm, relatywizm.
 • Podróż jako metafora wielokulturowości.
 • Kontakty wielokulturowe- lokalizacja przestrzenna. Europa versus Ameryka.
 • Kontakty wielokulturowe- religia i systemy wartości: Islam versus Zachód.
 • Specyfika pograniczy a zróżnicowanie kulturowe.
 • Migracje jako stymulator zróżnicowania kulturowego.
 • Kontakty wielokulturowe- jako metafora podobieństwa i różnorodności.
 • Globalizacja jako kontekst wielokulturowości.
 • Tożsamość- globalizacja- wielokulturowość.
 • Dymensje kulturowe wg Geerta Hofstede.
 • Różnice kulturowe w ujęciu Edwarda Halla.
 • Rozumienie różnic e kulturowych Fonsa Trompeenarsa.

Efekty kształcenia

Uczestnik zdobędzie wiedzę z zakresu rozumienia różnic kulturowych i sposobu ich opisu, a celem dodatkowym jest uwrażliwienie uczestników na złożoność sytuacji wynikającej ze zróżnicowania kulturowego.

Metody pracy

Wykład interaktywny oparty na prezentacjach w Power point, wykorzystujących materiały wizualne i audio. Ważnym elementem zajęć jest dyskusja- wykład interaktywny zakłada aktywne uczestnictwo słuchaczy, którzy będą proszeni o zapoznawanie się ze wskazanymi pozycjami bibliograficznymi.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Dla tego kursu nie wprowadzono jeszcze informacji o egzaminie końcowym.