Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki prawno-społeczne

Różnice kulturowe we współczesnym świecie

Prowadzący: prof. UAM Hanna Mamzer


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.09.2017
Zamknięcie zapisów: 25.09.2017
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 9.10.2017 18:15 - 21:30
2. poniedziałek 16.10.2017 18:15 - 21:30
3. poniedziałek 23.10.2017 18:15 - 21:30
4. poniedziałek 30.10.2017 18:15 - 21:30
5. poniedziałek 6.11.2017 18:15 - 21:30
6. poniedziałek 13.11.2017 18:15 - 21:30
7. poniedziałek 20.11.2017 18:15 - 20:30
8. poniedziałek 27.11.2017 18:15 - 20:30

Wydział Nauk Społecznych (Międzychodzka)
ul. Międzychodzka 5; 60-371 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami dotyczącymi zróżnicowania kulturowego, komunikacji oraz percepcji innych kultur przez pryzmat swojej własnej- traktowanych jako istotna społecznie tematyka opisująca specyfikę XXI wieku.

Tematyka kursu

W trakcie realizacji kursu uczestnicy poznają zagadnienia związane ze sposobem rozumienia podstawowych terminów odnoszących się do zróżnicowania kulturowego, zapoznają się z najważniejszymi teoriami dotyczącymi zróżnicowania kulturowego, będą mieli szanse na poznanie dyskusji pomiędzy poszczególnymi podejściami. Poznają także podstawowe podejścia do takich zagadnień jak: globalizacja, migracje, zróżnicowanie kulturowe i jego opisywanie.

Efekty kształcenia

Uczestnik zdobędzie wiedzę z zakresu rozumienia różnic kulturowych i sposobu ich opisu, a celem dodatkowym jest uwrażliwienie uczestników na złożoność sytuacji wynikającej ze zróżnicowania kulturowego. Pozna pojęcia z zakresu opisu innych kultur, teorie na ich temat a także konkretne praktyczne i empirycznie pozyskane informacje na temat zróżnicowania kulturowego

Metody pracy

wykład interaktywny oparty na prezentacjach w Power point, wykorzystujących materiały wizualne i audio. Ważnym elementem zajęć jest dyskusja- wykład interaktywny zakłada aktywne uczestnictwo słuchaczy, którzy będą proszeni o zapoznawanie się ze wskazanymi pozycjami bibliograficznymi.

Literatura:

Baudrillard J. (1998). Ameryka. Warszawa. Wydawnictwo Sic!

Barber B. (2001). Dżihad kontra McŚwiat. Wydawnictwo Muza.

Bauman Z. (2000). Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika. Warszawa. PIW.

Erikson E.H. (2004). Tożsamość a cykl życia. Poznań. Zysk i S-ka.

Fanon F. (1985). Wyklęty lud ziemi. Warszawa.

Fukuyama F. (1997). Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu. Warszawa. PWN.

Gellner E. (1997). Postmodernizm, rozum i religia. Warszawa. PIW.

Geertz C. (2100). Po fakcie. Wydawnictwo Naukowe UJ.

Giddens A. (2002). Nowoczesność i tożsamość. Warszawa. PWN.

Huntington S.P. (1997). Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego. Warszawa. Muza.

MacCannell D. (2002). Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej. Warszawa. Muza.

Ricoeur P. (1992). Filozofia osoby. Kraków. Wyd. Nauk. Papieskiej Akademii Teologicznej.

Said E. Orientalizm. Warszawa.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

esej pisemny

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Przy każdym kursie znajdziesz informację o aktualnej liczbie kandydatów zapisanych na kurs. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów