Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki przyrodnicze i ścisłe

Różnorodność owadów wodnych Polski

Prowadzący: dr Marek Przewoźny


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 260,00 zł


Forma zajęć: inna


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.02.2017
Zamknięcie zapisów: 20.02.2017
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 15

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 27.03.2017 17:00 - 19:15
2. poniedziałek 3.04.2017 17:00 - 19:15
3. poniedziałek 10.04.2017 17:00 - 19:15
4. poniedziałek 24.04.2017 17:00 - 19:15
5. poniedziałek 8.05.2017 17:00 - 19:15

Wydział Biologii
ul. Umultowska 89; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Zapoznanie uczestników z różnorodnością owadów zamieszkujących wody stojące jak i płynące Polski, ich biologią, ekologią i znaczeniem w monitoringu stanu czystości wód.

Tematyka kursu

Podstawy entomologii – nauki o owadach. Przegląd najważniejszych rzędów i wybranych rodzin owadów wodnych. Omówienie najciekawszych aspektów ich biologii i ekologii. Nauka korzystania z kluczy do oznaczania owadów i samodzielnego oznaczania na poziomie rzędów i rodzin. Wykorzystanie owadów w monitoringu stanu czystości wód powierzchniowych.

Efekty kształcenia

Uczestnik wzbogaci swoją wiedzę na temat różnorodności owadów zamieszkujących polskie wody. Zdobędzie podstawowe umiejętności rozróżniania owadów wodnych na poziomie rzędów i rodzin oraz korzystania z kluczy do oznaczania. Będzie potrafił wskazać znaczenie owadów w ekosystemie wodnym i w monitoringu stanu czystości wód.

Metody pracy

ćwiczenia


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Dla tego kursu nie wprowadzono jeszcze informacji o egzaminie końcowym.