Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Ruch dyrygencki a fraza muzyczna

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Andrzej Ryłko


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 320,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.02.2017
Zamknięcie zapisów: 20.02.2017
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. piątek 26.05.2017 15:00 - 20:00
2. sobota 27.05.2017 9:00 - 20:00
3. niedziela 28.05.2017 9:00 - 20:00

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
Nowy Świat 28/30; 62-800 Kalisz

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Uzyskanie swobodnego ruchu rąk (dyrygenckiego) ściśle związanego z konkretną frazą- w tym ruch legato portato, staccato. Prowadzenie (naturalnym ruchem!) dynamiki crescendo, diminuendo, fermata itp.

Tematyka kursu

Zapoznanie się z technikami dyrygenckimi; dostosowanie techniki do dynamiki utworu.

Efekty kształcenia

 Słuchacz:

  • świadomie stosuje techniki dyrygenckie.
  • samodzielnie rozwiązuje problemy interpretacyjno-techniczne realizowanych utworów przeznaczonych na różne rodzaje zespołów chóralnych.
  • potrafi przekazać gestem i mimiką elementy dzieła muzycznego – prowadzi płynnie frazę muzyczną ale także i literacką.
  • dyryguje w różnych rodzajach artykulacji, dynamice, agogice.
  • Efektywnie wykorzystuje zdolności elastycznego myślenia, wyobraźnię, intuicję muzyczną oraz emocjonalność w pracy nad interpretacją utworu.

 

Metody pracy

warsztat


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Dla tego kursu nie wprowadzono jeszcze informacji o egzaminie końcowym.