Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne [kursy zdalne]

Sakrament pokuty a dążenie do pełni życia w Bogu

Prowadzący: ks. prof. dr hab. Jacek Hadryś


Liczba godzin: 16


Cena kursu: 260,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 16.09.2022
Zamknięcie zapisów: 4.10.2022
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 25.10.2022 16:30 - 18:00
2. wtorek 8.11.2022 16:30 - 18:00
3. wtorek 15.11.2022 16:30 - 18:00
4. wtorek 22.11.2022 16:30 - 18:00
5. wtorek 29.11.2022 16:30 - 18:00
6. wtorek 6.12.2022 16:30 - 18:00
7. wtorek 13.12.2022 16:30 - 18:00
8. wtorek 20.12.2022 16:30 - 18:00

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Zapoznanie z teologią i praktyką sakramentu pokuty oraz jego rolą w chrześcijańskim dążeniu do pełni życia w Bogu.

Tematyka kursu

chrześcijańskie życie duchowe w zarysie, sakrament pokuty – jego geneza, historia i współczesność, warunki owocnego korzystania z tegoż sakramentu, owoce w życiu duchowym.

Efekty uczenia się

znajomość podstaw chrześcijańskiego życia duchowego, historii i teologii sakramentu pokuty oraz jego znaczenia w dążeniu do pełni życia duchowego; nabycie umiejętności owocnego korzystania z tegoż sakramentu.

Metody pracy

wykład i dyskusja, rozwiązywanie konkretnych przypadków.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (10h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Pisemne sprawdzenie wiedzy i umiejętności zastosowanie jej w konkretnych przypadkach.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów