Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Scena otwarta- warsztaty teatralne dla każdego

Prowadzący: mgr Katarzyna Strojna-Bigora


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: wykłady + warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 24.11.2017
Zamknięcie zapisów: 17.12.2017
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs rozpoczną się w
piątek 24.11.2017

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 17.01.2018 16:00 - 19:45
2. środa 24.01.2018 16:00 - 19:45
3. środa 31.01.2018 16:00 - 19:45
4. środa 7.02.2018 16:00 - 19:45
5. środa 14.02.2018 16:00 - 19:45
6. środa 21.02.2018 16:00 - 19:45

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
Nowy Świat 28/30; 62-800 Kalisz

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Warsztaty teatralne są skierowane do wszystkich, którzy chcą poznać pracę aktora , zmierzyć się z zadaniami aktorskimi, poznać tajniki rzemiosła aktorskiego.

Cele kursu:

 • Rozwijanie umiejętności aktorskich słuchaczy.
 • Poznawanie rzemiosła aktorskiego w pracy na scenie.
 • Umiejętność tworzenia małych form teatralnych.
 • Poprawianie jakości mowy, emisji głosu, świadomości ciała.
 • Dokonywanie właściwej samooceny, docenianie siebie, poznanie własnych zasobów
 • Uczenie się pracy w zespole i z partnerem scenicznym.
 • Poprawianie  uważności, komunikacji i gotowości pracy na scenie.

Tematyka kursu

 • Metody tworzenia roli.
 • Praca nad scenami dialogowymi
 • Nauka partnerowania i zasad pracy na scenie
 • Ćwiczenia  rozwijające  wyobraźnię.
 • Nauka improwizacji.
 • Praca nad głosem i oddechem
 • Ćwiczenia dykcyjne
 • Elementy ruchu scenicznego
 • Elementy Art Coachingu jako formy rozwoju osobistego

Efekty kształcenia

Słuchacze :

 • Znają materiał zaproponowany podczas kursu.
 • Budują relacje sceniczne.
 • Wykorzystują techniki aktorskie.
 • Świadomie dysponują głosem i ciałem.
 • Pracują nad emisją głosu i dykcją.
 • Podnoszą samoocenę.
 • Pracują na zasobach swoich i partnera scenicznego.
 • Są gotowi zagrać w małej formie teatralnej , zaprezentować monolog.
 • Chcą rozwijać swoje umiejętności po zakończeniu warsztatów.

Metody pracy

Dyskusja, drama, improwizacja , elementarne ćwiczenia oparte na metodzie Sanforda Meisnera, monolog wewnętrzny, inne techniki aktorskie, praca z ciałem, ćwiczenia uważności, Art Coaching


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Wykonanie  przygotowanej sceny dramatycznej  i monologu 

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów